Posiedzenie Komisji Budżetowej

25 i 26 kwietnia zaplanowano intensywne posiedzenia Komisji Budżetowej, podczas których bardzo ważnym punktem będzie przygotowanie rewizji powyborczej wieloletnich ram finansowych 2014-2020. Warto przypomnieć, że opiniodawcą z ramienia Komisji ITRE jest poseł Janusz Lewandowski. Podczas obrad zostaną omówione również takie kwestie jak: uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, dostęp do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw i zwiększenie różnorodności ich finansowania w unii rynków kapitałowych, realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, europejska straż graniczna i przybrzeżna oraz fundusz powierniczy UE dla Afryki. Ponadto posłowie przyjrzą się nowym instrumentom finansowym i roli krajowych banków prorozwojowych sprzyjającej europejskim małym i średnim przedsiębiorstwom oraz jak wykorzystać ich potencjał w zakresie tworzenia miejsc pracy.

Posiedzenie Grupy Roboczej Budżet oraz Ekonomia i Środowisko

W tym tygodniu odbędą się także posiedzenia dwóch grup roboczych, których celem jest przygotowanie do środowej mini-sesji plenarnej. Podczas spotkania grupy Ekonomia i Środowisko zostaną przedstawione takie tematy jak: Europejska Agencja Kolejowa, interoperacyjność systemu kolejowego wewnątrz UE, bezpieczeństwo kolei, indeksy stosowane, jako wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych, a także przystąpienie Chorwacji do trzech podmiotów: konwencji o pomocy wzajemnej i współpracy między administracjami celnymi, wspólnego obszaru lotniczego UE-Gruzja oraz śródziemnomorskiej umowy dotyczącej usług lotniczych.
Natomiast na spotkaniu grupy budżetowej zostanie omówiony roczny raport Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz absolutorium za ogólny budżet Unii Europejskiej i działanie jej instytucji za rok 2014.