Prezentacja raportu Janusza Lewandowskiego

We wtorek w czasie posiedzenia Komisji Budżetowej Poseł Janusz Lewandowski przedstawi główne założenia swojego raportu w sprawie wytycznych w stosowaniu działań łączących skuteczność europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych z należytym zarządzaniem gospodarczym zgodnie z art. 23 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. Przygotowując powyższe wytyczne Komisja Europejska zrealizowała swoje zobowiązanie wobec państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego podjęte w trakcie negocjacji pakietu legislacyjnego dla europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI) na lata 2014-2020. Przewidywało ono wydanie wytycznych o pozalegislacyjnym charakterze, które wyjaśnią praktyczne zastosowanie przepisów umożliwiających KE w pewnych konkretnych sytuacjach zwrócenie się do państwa członkowskiego z wnioskiem od dokonanie zmian w umowie partnerstwa lub programach.

Zachęcamy do śledzenia obrad Komisji BUDG w Internecie:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20150526-1630-COMMITTEE-BUDG

Rozpoczynamy procedurę budżetową

W środę Kristalina Georgieva, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za budżet oraz zasoby ludzkie przedstawi propozycję budżetu UE na rok 2016. Prezentacja ta rozpocznie oficjalnie procedurę budżetową i prace Parlamentu i Rady nad budżetem Unii na przyszły rok.

Zachęcamy do śledzenia obrad Komisji BUDG w Internecie:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20150526-1630-COMMITTEE-BUDG

Mini-sejsa plenarna w Brukseli

W środę o godzinie 15:00 rozpocznie się mini-sesja plenarna. W programie sesji między innymi: Wystąpienie Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych Ban Ki-moona, dyskusja nad dokumentem w sprawie pomocy rozwojowej UE dla Erytrei w świetle udokumentowanych przypadków łamania praw człowieka, debata nad kwestią cyberataków na media oraz głosowanie w sprawie decyzji o otwarciu międzyinstytucjonalnych negocjacji w sprawie programu pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek.
Zachęcamy do śledzenia przebiegu sesji plenarnej w Internecie:
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html#banner_session_live

Organizacja demokratycznego nadzoru służb specjalnych

W czwartek i piątek w ramach komisji swobód obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (LIBE) odbędzie się międzyparlamentarna konferencja na temat demokratycznego nadzoru nad służbami wywiadowczymi w Unii Europejskiej („Conference on the Democratic oversight of Intelligence services in the European Union”), z udziałem członków parlamentów narodowych państw członkowskich UE. Posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz posłowie do parlamentów narodowych będą mieli szansę przedyskutować w jaki sposób demokratyczny nadzór służb specjalnych powinien być zorganizowany w państwach członkowskich UE.