Budżet UE 2020 przyjęty: więcej inwestycji w klimat, zatrudnienie i młodzież

Przegłosowany w środę 27 listopada ostateczny projekt budżetu Unii Europejskiej na 2020 rok zakłada:

  • Ponad €500 milionów więcej na ochronę klimatu
  • Wspieranie ludzi młodych: zwiększenie programu Erasmus oraz walka z bezrobociem
  • Ostatni budżet roczny w ramach obecnych wieloletnich ram finansowych 2014-2020

W budżecie UE na nadchodzący rok, posłom udało się zwiększyć fundusze na ochronę klimatu, badania, inwestycje w infrastrukturę oraz pomoc dla ludzi młodych.

Parlament uzyskał w sumie dodatkowe €850 na wskazane przez niego priorytety:

  • Ponad pół miliarda euro więcej zostanie przeznaczone na finasowanie wydatków związanych ze zmianami klimatu
  • Dodatkowe €302 miliony na projekty
  • Dodatkowe €133 miliony na inwestycje w infrastrukturę sieciową (instrument „Łącząc Europę”)
  • Dodatkowe €50 miliony na program Erasmus+ oraz 3 milliony więcej na inicjatywę na rzecz zatrudnienia młodzieży (YEI) (dodatkowe €50 miliony zostaną dodane w 2020 roku, jeśli będzie to konieczne)

W całości, środki na zobowiązania (fundusze, które UE zobowiązuje się zainwestować w 2020 roku lub przyszłych latach, ponieważ istnieje wiele wieloletnich projektów oraz programów wyniosą €168.7 miliardów (wzrost o 1,5%, w porównaniu z rokiem 2019). Środki n płatności (fundusze, które zostaną faktycznie wydane w 2020 roku) zostały ustalone na poziomie €153,6 miliardów (+ 3,4% ponad 2019).

Rada, formalnie zatwierdziła wynik porozumienia z Parlamentem 25 listopada, Parlament przyjął budżet w środę, 543 głosami do 136, przy 23 wstrzymujących się od głosu. Następnie, po podpisaniu go przez Przewodniczącego PE Davida Sassoli, budżet stał się obowiązującym prawem.

Szczegółowe informacje, dotyczące porozumienia w sprawie budżetu z 18 listopada znajdują się tutaj: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0035_PL.html

Stanowisko Parlamentu Europejskiego zostało wypracowane w Komisji Budżetowej, której wiceprzewodniczący jest poseł Janusz Lewandowski.

Zapowiedzi tygodnia

Wybór nowej Komisji Europejskiej

W środę przewodnicząca elekt Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawi Parlamentowi Europejskiemu swój zespół i program. Następnie posłowie zagłosują nad kolegium komisarzy. Grupa EPL, która poprze nową Komisję Europejską podkreśla, że jej priorytetem na kolejne 5 lat powinno być działanie w interesie europejskich obywateli, a także wzmocnienie gospodarki i granic zewnętrznych.

Środa 27 listopada, godz. 12.00, głosowanie plenarne, Parlament Europejski, Strasburg

Budżet UE 2020: Europosłowie wywalczyli dodatkowe środki na unijne projekty

We wtorek 26 listopada posłowie będą debatować nad wynegocjowanym z przedstawicielami krajów członkowskich projektem budżetu na rok 2020, a następnie w środę głosować nad jego przyjęciem. Wysokość przyszłorocznego budżetu Unii Europejskiej została ustalona na prawie 169 miliardów euro w zobowiązaniach. Dzięki staraniom posłów delegacji PO – PSL zapewniono w nim pieniądze na nowe, pilotażowe działania, które w kolejnych latach będą realizowane przy współpracy z Komisją Europejską oraz wzrost środków w ramach już istniejących linii budżetowych. To pomysły na rozwiązywanie problemów, które do tej pory nie były finansowane ze środków EU. Kształt przyszłorocznego budżetu udało się wynegocjować po dwóch – piątkowym i poniedziałkowym – kilkunastogodzinnych posiedzeniach komitetu pojednawczego. Jan Olbrycht oraz Adam Jarubas uczestniczyli z ramienia Parlamentu Europejskiego w posiedzeniu komitetu pojednawczego.

Wtorek 26 listopada, godz. 15.00, debata plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Środa 27 listopada, godz. 12.00, głosowanie plenarne, Parlament Europejski, Strasburg

Wręczenie nagrody filmowej Lux 2019

W środę w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbędzie się ceremonia wręczenia nagrody filmowej Lux 2019 dla najlepszego filmu europejskiego. Nagroda LUX to wyjątkowa inicjatywa Parlamentu Europejskiego, której celem jest zapoczątkowanie ogólnoeuropejskiej debaty na temat ważnych kwestii społecznych. Już od 12 lat trwania nagrody, dzięki tłumaczeniom filmów na 24 języki, trafiają one do widzów w całej Europie. Więcej informacji o nominowanych filmach TUTAJ. Komisja Kultury i Edukacji, której członkiem jest poseł Tomasz Frankowski jest ambasadorem Nagrody Lux.

Środa 27 listopada, godz. 12.00, sesja plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Wybór Europejskiego Inspektora Ochrony Danych

W poniedziałek, 25 listopada, w ramach Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) odbędzie się wysłuchanie trzech kandydatów na stanowisko Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EDPS – European Data Protection Supervisor),a  we wtorek głosowanie. Jednym z nich jest polski kandydat – Wojciech Wiewiórowski – Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych od grudnia 2014, a od sierpnia 2019 pełniący obowiązki Inspektora. Wojciech Wiewiórowski był Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Polsce w latach 2010- 2014. Urząd Europejskiego Inspektora Ochrony Danych odpowiada m. in. za monitorowanie czy instytucje i organy UE respektują zasady prywatności przy przetwarzaniu danych osobowych, doradza instytucjom UE w zakresie polityki i prawa w tym obszarze, a także współprac uje z organami krajowymi w celu zapewnienia spójnej polityki ochrony danych osobowych w całej Unii.

Wysłuchanie, poniedziałek, 25 listopada, godz. 19.30, Louise Weiss (N1.4), Parlament Europejski, Strasburg

Głosowanie, wtorek, 26 listopada, godz. 10.00, Winston Churchill (200), Parlament Europejski, Strasburg

Debata planarna nt. sytuacji w krajach partnerstwa wschodniego

W środę odbędzie się debata o krajach partnerstwa wschodniego, szczególnie w kontekście kryzysu politycznego w Mołdawii. Kryzys, którego bezpośrednią przyczyną był spór o reformę sądownictwa, wybór Prokuratora Generalnego Mołdawii i praworządność kraju, najpierw doprowadził do upadku rządu Sandu a potem do wyłonienia nowego rządu. Partia Socjalistyczna i jej faktyczny lider, Prezydent Mołdawii Igor Dodon współtworzyli koalicję z ACUM przez kilka miesięcy. Teraz złożyli i poparli wotum nieufności wobec Sandu. W debacie udział weźmie Przewodniczący Delegacji PO-PSL w Grupie Europejskiej Partii Ludowej, europoseł Andrzej Halicki, który jest w-ce Przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest i członkiem delegacji parlamentarnej UE – Mołdawia.

Środa 27 listopada, godz. 15.00, debata plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Przyszłość Europy

W poniedziałek odbędzie się wymiana poglądów o przyszłości Europy, w tym na temat rezolucji Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) w tej kwestii. W swoim pierwszym przemówieniu do PE przewodnicząca elekt Ursula von der Leyen określiła priorytety swojej Komisji, w której zawarła m.in. punkt o przyszłości Europy. Komisja AFCO jest komisją wiodącą w tej sprawie w PE. Koordynatorka Grupy EPL w tej komisji prof. Danuta Hübner była jednym z kluczowych posłów do PE negocjujących tekst dokumentu.

Poniedziałek 25 listopada, godz. 19.30–21.30, sala SDM S1, Parlament Europejski, Strasburg

Umowa UE-USA dotycząca przewozu wołowiny wysokiej jakości

W poniedziałek podczas posiedzenia Komisji Handlu Międzynarodowego odbędzie się głosowanie nad umową UE-USA dotyczącą przyznania udziału w kontyngencie taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości. Umowa ta zwiększa udział USA w globalnym kontyngencie taryfowym UE na import wołowiny bez hormonów. Udział USA zostanie ustalony na 30 000 ton z globalnej kwoty UE wynoszącej 45 000 ton. Sam globalny limit nie jest zwiększany.Porozumienie to zostało zatwierdzone przez innych członków WTO, którzy eksportują ten rodzaj wołowiny do UE. Umowa powinna zakończyć wieloletni spór ze Stanami Zjednoczonymi dotyczący importu wysokiej jakości wołowiny. Jest to jeden ze środków służących zmniejszeniu napięć handlowych między UE i USA, zgodnie z ustaleniami między przewodniczącymi Jean-Claudem Junckere m a Donaldem Trumpem w lipcu 2018 r. Prace nad dokumentem z ramienia Grupy EPL koordynuje prof. Danuta Hübner. Parlament Europejski określi również swoje stanowisko w rezolucji na ten temat, którą prof. Danuta Hübner wynegocjowała z innymi grupami politycznymi.

Poniedziałek 25 listopada, godz. 19.00–19.30, sala S1.5, Parlament Europejski, Strasburg