Zapowiedzi tygodnia

Lepsza równowaga między życiem zawodowym, a prywatnym

Posłowie komisji ds. zatrudnienia i spraw socjalnych zagłosują we wtorek nad propozycją dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów. Celem dyrektywy jest wzmocnienie obecności kobiet na rynku pracy oraz zwiększenie zaangażowania mężczyzn w obowiązki opiekuńcze. Zdaniem Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, odpowiedzialnej za negocjacje z ramienia komisji ds. równouprawnienia i praw kobiet, wprowadzenie 4 miesięcy urlopu rodzicielskiego, w tym 2 miesięcy płatnych i zarezerwowanych indywidualnie dla matki i ojca, 10-cio dniowego urlopu ojcowskiego i 5 dni urlopu opiekuńczego, to krok milowy w stronę nowoczesnego rynku pracy opartego na równości płci.

Wtorek, 26 lutego, godz. 14:30-15:30, sala JAN 4Q1

Głosowanie w sprawie raportu Komisji TAX3

W środę posłowie z komisji specjalnej ds. przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania (TAX3) zagłosują w sprawie końcowego raportu komisji. Tekst podsumowuje działania TAX3 oraz prace poprzednich komisji: PANA, TAXE i TAX2. Koordynatorem i rzecznikiem Grupy EPL w tej dziedzinie jest prof. Dariusz Rosati. Sprawozdanie, nad którym aktywnie pracował prof. Rosati, podkreśla działania Parlamentu Europejskiego podjęte w ciągu ostatnich 5 lat w zakresie zwalczania prania brudnych pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od płacenia podatków. Zwraca ono również uwagę m.in. na niewystarczającą współpracę między krajami członkowskimi UE w sprawach podatkowych, podejście Rady do tak kluczowych spraw jak wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych (CCCTB) czy opodatkowanie działalności cyfrowej. Ponadto sprawozdanie krytykuje systemy niektórych państw członkowskich UE oferujących obywatelstwo lub miejsce zamieszkania w ramach programów inwestycyjnych (tzw. programy złotych wiz), które znacząco przyczyniają się do prania brudnych pieniędzy w europejskich bankach, szczególnie przez obywateli Federacji Rosyjskiej. Głosowanie na sesji plenarnej odbędzie się w marcu.

Środa, 27 lutego, godz. 9:00-12:30, sala ASP 1G

Utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Pracy, tzw. ELA

We wtorek komisja ds. zatrudnienia i spraw socjalnych przyjmie wynik negocjacji trójstronnych ws. utworzenia Europejskiego Urzędu ds. Pracy, tzw. ELA (European Labour Authority). Jest to nowa, zdecentralizowana agencja unijna, która zajmować się będzie mobilnością pracy i usług na rynku wewnętrznym UE. Agencja będzie odpowiedzialna m.in za zwiększenie dostępu do informacji nt. praw i obowiązków osób i firm korzystających z mobilności, zbierania danych i opracowywania analiz, a także przeprowadzanie wspólnych europejskich kontroli i inspekcji w Europie, które do tej pory były szczególną kością niezgody wśród państw członkowskich. Ostateczny tekst rozporządzenia utrzymuje jednak pełne prawo każdego państwa członkowskiego do odmowy udziału w takiej inspekcji i zasadę wyłą cznej kompetencji kontrolnej inspektorów państwa członkowskiego, na terenie którego odbywa się inspekcja. Członkinią komisji EMPL jest posłanka Danuta Jazłowiecka.

Wtorek, 26 lutego, godz. 14:30 -15:30, sala JAN 4Q1

Z wicepremierem Ukrainy o przyszłości Ukrainy

We wtorek prof. Dariusz Rosati jako przewodniczący Delegacji Parlamentu Europejskiego ds. stosunków z Ukrainą, wraz z prezydium Delegacji, spotka się z Wicepremier Ukrainy ds. integracji z Unią Europejską – Ivanną Klympush-Tsintsadze (Іванна Климпуш-Цинцадзе). Rozmowy skupią się na stanie wdrożenia umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina oraz przyszłości stosunków między Brukselą, a Kijowem. Będzie to najprawdopodobniej ostatnie spotkanie przedstawicieli Delegacji z Panią Wicepremier przed zbliżającymi wyborami prezydenckimi na Ukrainie.

Wtorek, 26 lutego, godz. 9.00, salon protokolarny, PHS 3