FRIBS przyjęty!

FRIBS, czyli ujednolicona europejska statystyka gospodarcza

39 głosów za, nikt nie był przeciw!

Komisja Przemysłu Badań i Energii przyjęła wynegocjowaną przez posła Janusza Lewandowskiego ostateczną wersję rozporządzenia w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej (FRIBS), która jest podstawą podejmowanych decyzji dotyczących gospodarki rynkowej. Jest to prawdopodobnie największe uproszczenie legislacyjne mijającej kadencji – 10 aktów prawnych zastąpiono jednym, a wypracowany kompromis gwarantuje wysoką jakość, poufność i wiarygodność danych statystycznych, chroniąc europejskich przedsiębiorców przed obciążeniami.

Głosowanie plenarne nad raportem w kwietniu.

Czego uczy Brexit?

Wystąpienie Posła Janusza Lewandowskiego podczas debaty dot. konkluzji z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21–22 marca 2019 r. , 27 marca, Strasburg:

„Moich rodaków w kraju powinien zaskoczyć dzisiejszy głos pana Legutki, który mówi z sympatią o brexicie, podczas gdy jego własne ugrupowanie rządzące Polską uparcie zaprzecza, jakoby chciało polexitu, a na razie próbuje wyprowadzić Unię Europejską z Polski, co się nie uda. Lekcja brexitu powinna być zapamiętana również w Polsce, w każdym zakątku Europy. Na razie jedynym pozytywnym owocem brexitu są masowe demonstracje na rzecz Europy na Wyspach oraz milczenie tych, których jeszcze w roku 2016 typowano na potencjalnych naśladowców brexitu. Ale przede wszystkim historia brexitu uczy o tym, jakie są skutki politycznej nieodpowiedzialności, kiedy to stawia się własne społeczeństwo przed egzystencjalnym wyborem i nie umie się potem udźwignąć następstw tego wyboru.”

Wideo wystąpienia: http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/vod.html?mode=unit&vodLanguage=PL&vodId=1553677072431#

Zapowiedzi tygodnia

FRIBS, czyli ujednolicona europejska statystyka gospodarcza

W poniedziałek, 25 marca Komisja Przemysłu Badań i Energii PE (ITRE) będzie głosować nad przyjęciem ostatecznej wersji rozporządzenia w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej (FRIBS). Statystyka gospodarcza stanowi podstawę podejmowanych decyzji dotyczących gospodarki rynkowej. W toku trudnych negocjacji Parlament, Rada i Komisja (Eurostat) osiągnęły porozumienie w sprawie ostatecznych zapisów dokumentu. Jest to prawdopodobnie największe uproszczenie legislacyjne mijającej kadencji – 10 aktów prawnych zastąpiono jednym, a wypracowany kompromis gwarantuje wysoką jakość, poufność i wiarygodność danych statystycznych, chroniąc europejskich przedsiębiorców przed nadmiernymi obciążeniami. Sprawozdawcą w tej sprawie i negocjatorem Parlamentu Europejskiego jest Janusz Lewandowski.

Głosowanie w Komisji ITRE: 25 marca, WIC 200, Parlament Europejski, Strasburg

Głosowanie plenarne: 16 kwietnia, sala plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym

We wtorek odbędzie się debata a następnie głosowanie ostatecznej wersji dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Dokument wprowadza szereg nowych wyjątków od prawa autorskiego, zachęca do zawierania licencji przez platformy, które zarabiają na udostępnianie treści tj. muzyka, film, książka. Państwa członkowskie w Radzie w ubiegłym miesiącu zdecydowaną większością przyjęły tekst wypracowany podczas negocjacji instytucjonalnych. Jeśli posłowie zagłosują za porozumieniem bez wprowadzania zmian, kraje członkowskie będą miały dwa lata na implementacje założeń dyrektywy do swojego systemu prawnego. Członkiem Komisji Prawnej, która jest wiodącą w tym temacie, jest Tadeusz Zwiefka, wiceprzewodniczący Grupy EPL.

Debata plenarna: wtorek, 26 kwietnia, godz. 9.00, Parlament Europejski, Strasburg

Głosowanie plenarne: wtorek, 26 kwietnia, godz.12.30, Parlament Europejski, Strasburg

#Czasowstrzymywacz: Parlament Europejski głosuje ws. zniesienia zmian czasu w UE

We wtorek Parlament Europejski podda pod głosowanie plenarne dyrektywę znoszącą zmiany czasu między czasem zimowym i letnim w UE. Projekt złożony pod obrady plenarne przewiduje, iż ostatnia zmiana czasu w UE miałaby nastąpić 2021r. Poseł dr Andrzej Grzyb (PSL), który koordynował prace nad dyrektywą w polskiej delegacji Grupy Europejskiej Partii Ludowej, od ponad 8 lat działa w grupie roboczej posłów do PE za zniesieniem zmiany czasu w UE. Z inicjatywy grupy roboczej, która dziś skupia posłów reprezentujących wszystkie grupy polityczne i Państwa Członkowskie, PE przyjął w lutym 2018 rezolucje wzywającą KE do zbadania problemów związanych ze zmianą czasu w UE i podjęcia stosownych kroków. Rezolucja PE oraz inicjatywy w Państwach Członkowskich, jak ustawa autorstwa PSL w Sejm ie, skłoniły KE do przeprowadzenia konsultacji społecznych. Akcje pobudzające świadomość problemu w Państwach Członkowskich, takie jak w Polsce Internetowy #czasowstrzymywacz PSL, sprawiły, że w konsultacjach udział wzięła historycznie rekordowa liczba ponad 4,6 mln obywateli, z których 80% opowiedziało się za zniesieniem zmian czasu. W efekcie KE przedłożyła PE i Radzie wniosek zmian dyrektywy znoszący zmianę czasu w UE.

Głosowanie: wtorek, 26 marca, godz. 12:00, sala plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Konferencja prasowa 26 marca, godz. 14:30, Główna Sala Konferencji Prasowych, Parlament Europejski Strasburg

Reforma rynku prądu UE

W przyszłym tygodniu Parlament Europejski podda pod głosowanie – uzgodnione z państwami członkowskimi – teksty rozporządzenia i dyrektywy nt. kształtu unijnego rynku prądu, wchodzące w skład tzw. Pakietu Czystej Energii. W trakcie negocjacji, które prowadził Jerzy Buzek – przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań i Energii PE (ITRE), udało się zmienić trudne dla Polski zapisy w sprawie limitu emisji CO2 dla rynków mocy na poziomie 550g/kWh, wykluczającego elektrownie węglowe

Debata: poniedziałek, 25 marca, godz. 18:00, sala plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Głosowanie wtorek, 26 marca, godz. 12:30, sala plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Nowa generacja programu Erasmus+ z potrojonym budżetem

Na najbliższym posiedzeniu plenarnym Parlament Europejski zagłosuje nad rozporządzeniem ustanawiającym następną generację programu Erasmus+ na lata 2021–2027. Erasmus+ jest jednym z najpopularniejszych programów Unii Europejskiej. Od 1987 r. wzięło w nim udział blisko 9 mln osób. Parlament Europejski w swoim sprawozdaniu podkreśla, że nowa edycja programu powinna być bardziej otwarta i dostępna, a także zwraca uwagę na problem uznawania punktów ECTS między placówkami edukacyjnymi w UE. Dla zapewnienia pełnej efektywności Erasmus+ PE postuluje realne potrojenie budżetu programu. W pracach nad sprawozdaniem uczestniczyli członkowie Komisji Kultury i Edukacji – posłowie Bogdan Zdrojewski i Bogusław Sonik.

Debata, czwartek, 28 marca, godz. 9:30, sala plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Głosowanie, czwartek, 28 marca, godz. 12:00, sala plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Warunki wprowadzania nawozów na rynek UE

W środę odbędzie się debata, a w czwartek głosowanie nad sprawozdaniem w sprawie rozporządzenia dotyczącego zasad udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE. Głosowane rozporządzenie reguluje warunki wprowadzania na rynek UE nawozów oznaczonych symbolem CE, upoważniające do sprzedaży nawozu na całym rynku UE. Jednym z tych warunków są limity zanieczyszczeń w nawozie, w tym limit kadmu. Bez spełnienia tych limitów, nawozy nie otrzymają symbolu CE. Dokument jest częścią pakietu ku gospodarce o obiegu zamkniętym – wielowątkowego programu Komisji zmierzającego do przekształcenia gospodarki unijnej w gospodarkę nakierowaną na recycling i ponowne wykorzystanie materiałów zużytych i wyrzuconych, a także na odzyskiwanie cennych substancji zawartych w odpadach. Prace nad dokumente m z ramienia delegacji PO-PSL koordynują europosłowie Dariusz Rosati i Jarosław Wałęsa.

Debata plenarna: środa, 27 marca, godz. 16.00, Parlament Europejski, Strasburg

Głosowanie plenarne: czwartek, 28 marca, godz. 12.00, Parlament Europejski, Strasburg

Ostateczne głosowanie nad raportem Komisji TAX3

W poniedziałek w Strasburgu odbędzie się debata, a we wtorek głosowanie nad ostatecznym sprawozdaniem Komisji specjalnej ds. unikania i uchylania się od płacenia podatków oraz przestępstw finansowych. Walka z nadużyciami podatkowymi była jednym z priorytetów Parlamentu Europejskiego w tej kadencji. Ostateczne sprawozdanie zawiera ponad 300 rekomendacji bazujących na 27 przesłuchaniach komisji TAX3 oraz działalności innych Komisji (TAXE, TAX2, PANA, ECON, LIBE). Zalecenia pokrywają szereg tematów – od wycofania tzw. „złotych wiz”, poprzez lepszą współpracę w Radzie w sprawach podatkowych po większy nadzór środków napływających z Rosji. Prof. Dariusz Rosati nadzorował prace nad dokumentem jako koordynator i rzecznik Grupy EPL w Komisji TAX3.

Debata: poniedziałek, 25 marca, godz. 17.00, Parlament Europejski, Strasburg

Głosowanie: wtorek, 26 marca, godz.12.30, Parlament Europejski, Strasburg

Nowe europejskie Zasady Etykietowania Opon

Podczas sesji plenarnej w Strasbourgu odbędzie się głosowanie raportu dotyczącego nowych zasad etykietowania opon. Etykietowanie opon zapewnia konsumentom bardziej ekologiczne, bezpieczniejsze i cichsze pojazdy, pozwala obniżyć emisyjność sektora transportu oraz umożliwia konsumentom dostęp do informacji w zakresie efektywności paliwowej, bezpieczeństwa i hałasu. Uwzględnienie bieżnikowania opon ma znaczący wpływ na oszczędności energii i wpisuje się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym np. w aspekcie zmniejszenia ilości odpadów. Przedmiotowa inicjatywa jest częścią trzeciego pakietu „Europa w ruchu”, który wypełnia założenia nowej strategii dotyczącej polityki przemysłowej z września 2017 r. Sektor transportu odpowiada za jedną trzecią zużycia energii w Unii, natomiast transport drogowy odpowiadał za około 22% całkowitych emisji gazów cieplarnianych w UE w 2015 r. Opony, głównie ze względu na ich opór toczenia, odpowiadają za 5–10 % zużycia paliwa przez pojazdy. Michał Boni jest sprawozdawcą tego raportu

Głosowanie, środa, 27 marca, godz.12.00, sala plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Więcej funduszy na kulturę oraz media w UE

Podczas posiedzenia sesji plenarnej w Strasburgu odbędzie się debata i głosowanie nad przyjęciem nowego programu Kreatywna Europa na lata 2021-2027 z proponowanym podwojonym budżetem wynoszącym 2,806 mld euro. Zadaniem programu jest wzmocnienie unijnego sektora kultury i sektora kreatywnego poprzez wsparcie w ramach trzech podprogramów: Media, Kultura oraz części międzysektorowej, która będzie finansować MŚP i inne organizacje z pogranicza mediów i kultury. Za sprawozdanie z ramienia Grupy EPL odpowiedzialny jest poseł Bogusław Sonik.

Debata: czwartek, 28 marca, godz. 9:00, sala plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Głosowanie: czwartek, 28 marca, godz. 12:00, sala plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Przejrzystość podatkowa europejskich firm

Po licznych skandalach podatkowych, obywatele UE nieustannie apelowali o bardziej przejrzyste reguły podatkowe dla wielkich przedsiębiorstw. Parlament Europejski przyjął w lipcu 2017 roku dokument dotyczący publikowania przez międzynarodowe korporacje swoich sprawozdań zawierających kluczowe informacje podatkowe, czyli tzw. Public Country-by-Country Reporting (CbCR). Sprawozdanie wspiera przejrzystość podatkową, chroniąc jednocześnie konkurencyjność europejskich firm oraz klimat inwestycyjny w Unii Europejskiej. Niestety, do tej pory Rada nie zdecydowała się na jakiekolwiek kroki w sprawie tego ważnego dokumentu, hamując proces legislacyjny. Dlatego też, na koniec kadencji, w środę, m.in. na wniosek Prof. Dariusza Rosatiego, który odpowiedzialny jest za ten dokument ze strony Grupy EPL, Parlament Europejski zagłos uje i zamknie swój wkład w proces legislacyjny w sprawie CbCR w pierwszym czytaniu.

Głosowanie: środa 27 marca 2019r., godz. 17.00, Parlament Europejski, Strasburg