Otwarcie dyskusji nt. przyszłości finansów Unii Europejskiej

Komisarz Günther Oettinger, odpowiedzialny za unijny budżet, przedstawił dziś (28 czerwca) tzw. „dokument refleksyjny”, będący punktem wyjścia do dyskusji na temat przyszłości finansów UE.

Pierwsze przymiarki do nowego budżetu Unii Europejskiej (post 2020) sygnalizują, że lepiej już było. Trzy scenariusze z pięciu przedstawionych dzisiaj przez Komisję Europejską zakładają przesunięcie funduszy unijnych na nowe priorytety, kosztem polityki spójności. Polska jest największym beneficjentem tej polityki i w niej kryją się nasze największe szanse rozwojowe. Pojawia się też wyraźna i niekorzystna dla nas zapowiedź instytucjonalnego i finansowego wyodrębnienia strefy euro.

Mamy silną pozycję w Parlamencie Europejskim, by bronić polskich interesów. Potrzebny jest mocny głos Polski w debacie budżetowej. Gorzej rokuje płaszczyzna międzyrządowa, z uwagi na konfliktowy charakter polityki obecnego rządu. Skoro przyszłe zasilenie Polski przez fundusze UE staje pod znakiem zapytania, należy w maksymalnym stopniu wykorzystać rekordowe w historii środki zaproponowane i wynegocjowane z moim udziałem na lata 2014-20.