Sesja plenarna w Strasburgu

W poniedziałek o godzinie 17:00 rozpocznie się sesja plenarna w Strasburgu. Tematów sesji jest wiele, ale szczególnie ciekawie zapowiadają się debaty na temat europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej, budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – wszystkie sekcje oraz priorytetowa debata dotycząca konkluzji z posiedzenia Rady Europejskiej z 15 października.

Zachęcamy do śledzenia relacji sesji w Internecie tutaj.

Parlament gotowy do negocjacji budżetowych

Podczas nadchodzącej sesji plenarnej europosłowie przyjmą swoje stanowisko w sprawie budżetu Unii Europejskiej na następny rok, które będzie podstawą do tegorocznych negocjacji budżetowych. Tradycyjnie, Parlament sprzeciwia się cięciom, jakie zaproponowała Rada. Proponuje ponadto zwiększenie budżetu na finansowanie swoich priorytetów: wspieranie wzrostu, zatrudnienia i przedsiębiorczości oraz domaga się zapewnienia odpowiednich środków finansowych na odpowiedź Unii na obecne wyzwania Europy, szczególnie w odniesieniu do kryzysu migracyjnego. Traktatowy termin uzgodnienia budżetu Unii na rok 2016 przez Parlament Europejski i Radę UE upływa 18 listopada.

Koniec roamingu w UE!

W środę na sesji plenarnej, Parlament Europejski przyjmie rozporządzenie ws. europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej, zatwierdzając tym samym zniesienie od czerwca 2017 r. opłat roamingowych na przesył danych i rozmowy telefoniczne.