Sesja plenarna w Strasburgu

W poniedziałek o godzinie 17:00 rozpocznie się sesja plenarna. W programie sesji między innymi: nowa strategia leśna UE na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego, ograniczenie korzystania z lekkich plastikowych toreb na zakupy, przegląd ram zarządzania gospodarczego, dyrektywa w sprawie jakości paliw oraz dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych, a także wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby. Komisja Budżetowa była odpowiedzialna za przygotowanie projektu budżetu korygującego nr 2/2015, żaden z dokumentów Komisji Przemysłu, Badań i Energii nie zostanie tym razem poddany pod głosowanie.

Zachęcamy do śledzenia przebiegu sesji plenarnej w Internecie:
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html#banner_session_live

Przygotowanie do wizyty irańskich parlamentarzystów

Wyjątkowo we wtorek będzie miało miejsce spotkanie parlamentarnej Delegacji do Spraw Kontaktów z Iranem, której przewodniczy Janusz Lewandowski. Tematem spotkania będzie zatwierdzenie agendy przyszłotygodniowego spotkania europarlamentarzystów z przedstawicielami Majlisu (irańskiego parlamentu) oraz wymiana poglądów z przedstawicielem Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

System E-call dla bezpieczeństwa na europejskich drogach

Również we wtorek Parlament Europejski zagłosuje nad rozporządzeniem w sprawie systemu e-call. Chodzi o system powiadamiania o wypadkach oparty na numerze alarmowym 112. Rozporządzenie zobowiązuje producentów do instalowania tego systemu pokładowego we wszystkich nowych samochodach pasażerskich od marca 2018 roku. Natychmiast po uruchomieniu poduszki powietrznej system będzie informował centrum powiadamiania ratunkowego o wypadku oraz jego dokładnej lokalizacji. Dzięki temu pomoc będzie mogła pojawić się na miejscu zdecydowanie szybciej niż do tej pory. W 2012 roku około 28 000 osób zginęło a aż 1,5 mln zostało rannych na europejskich drogach.