UE pomaga Polsce - ponad 12 mln € na usunięcie skutków zeszłorocznej nawałnicy

Fsa

Raport autorstwa Janusza Lewandowskiego uruchamiający Fundusz Solidarności dla Polski został przegłosowany (31 głosów za, 0 przeciw) w środę 29 sierpnia w komisji budżetowej PE.

Pomoc (ponad 50 mln zł) przewidziana jest m.in. dla Pomorza, Kujaw i Wielkopolski w walce ze skutkami zeszłorocznej nawałnicy.

Głosowanie plenarne nad raportem przewidziane jest podczas wrześniowego posiedzenia PE w Strasburgu.

Fsb

Zapowiedzi tygodnia

UE pomaga Polsce – ponad 12 mln euro dla Polski na usunięcie skutków zeszłorocznej nawałnicy

W nadchodzącym tygodniu Komisja Budżetowa Parlamentu Europejskiego przyjmie sprawozdanie w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Solidarności w celu udzielenia pomocy Polsce w walce ze skutkami zeszłorocznej nawałnicy. W dniach od 9 do 12 sierpnia 2017 r. na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce miały miejsce wyjątkowo gwałtowne burze i silne opady deszczu, które spowodowały rozległe zniszczenia lasów, infrastruktury oraz mienia prywatnego. Na pomoc poszkodowanym regionom przewidziano ponad 12 mln euro. Autorem sprawozdania zatwierdzającego unijną pomoc jest Janusz Lewandowski. Głosowanie nad raportem Janusza Lewandowskiego przewidziane jest podczas wrześniowego posiedzenia plenarnego w Strasburgu.

Środa, 29 sierpnia, godz. 14:30, sala ASP 5G-3, Parlament Europejski, Bruksela

Sprawiedliwe opodatkowanie działalności cyfrowej w Unii Europejskiej

W środę podczas posiedzenia Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych odbędzie się pierwsza wymiana poglądów dotycząca zaproponowanych przez Komisję Europejską przepisów mających gwarantować, że cyfrowa działalność gospodarcza będzie podlegać sprawiedliwemu opodatkowaniu na wspólnym europejskim rynku. Parlament Europejski popiera obserwacje Komisji, która podkreśla, że w dobie cyfryzacji przedsiębiorstwa cyfrowe powinny odprowadzać należną część zobowiązań podatkowych w krajach członkowskich, by zminimalizować ryzyko uszczuplenia dochodów publicznych państw UE. Rozwiązania te nie powinny jednak blokować rozwoju ani działalności cyfrowej w Unii Europejskiej ani unijnego rynku wewnętrznego jako takiego. Sprawozdawcą głównego raportu pakietu reformującego aktualne przepisy dotyczące po datku od osób prawnych, jak również koordynatorem Grupy EPL w komisji TAX3, która zajmuje się m.in. nadużyciami podatkowymi firm cyfrowych jest Prof. Dariusz Rosati.

Środa, 29 sierpnia, godz. 10:00, sala PHS 3C050, Parlament Europejski, Bruksela