31 sierpnia 2017 - rocznica w cieniu zamachu na polską demokrację

Dzień 31 sierpnia powinien być świętem Polski solidarnej, szanowanej i mającej istotny wpływ na losy Europy. Taką właśnie pozycję zdobył nasz kraj po historycznym zjednoczeniu kontynentu w roku 2004. W rok później Parlament Europejski uczcił wkład Solidarności w uwolnienie Europy od jarzma komunizmu. Rezolucja przyjęta z okazji 25-lecia Sierpnia 80 jest hołdem dla polskiej odwagi i rozwagi. Są w niej zawarte pamiętne słowa:

  • Strajk pod przywództwem Lecha Wałęsy, który miał miejsce w Stoczni Gdańskiej w dniach od 14 do 31 sierpnia 1980 roku, na który skierowana była uwaga Europy i całego świata, prowadzony był z niesłychana odwaga i determinacją w imię podstawowych wartości europejskich…
  • Uznając znaczenie polskiego hasła „nie ma wolności bez Solidarności dla całej Europy i świata, uznając, że pokojowe zwycięstwo Solidarności miało wpływ na inne ruchy walczące w obronie praw człowieka i wierząc, że pełni ono nadal rolę wzorca dla krajów pozbawionych wolności,
  • Wyrażając przekonanie, że historyczne wydarzenia z sierpnia 1980 roku były ważne dla całej Europy, a strajk stoczniowców gdańskich i porozumienia gdańskie można uważać za początek upadku systemu komunistycznego, zakończenia zimnej wojny i podziału Europy oraz upadku muru berlińskiego,
  • Wyraża swoja głęboką wdzięczność polskim robotnikom i wszystkim narodom Europy Środkowej i Wschodniej, które walczyły o prawa człowiek, wolność, solidarność i zjednoczenie Europy.
  • Uznaje, że dla upamiętnienia tego zrywu i zapewnienia mu miejsca w zbiorowej pamięci Europy, dzień 31 sierpnia ma być obchodzony, jako Dzień Wolności i Solidarności.   

Po roku 2005 rosło uznanie dla Polski. Już nie tylko za przeszłe zasługi, ale także za pozytywny wkład w kształtowanie wspólnej, europejskiej przyszłości. Az do roku 2015. Wraz z początkiem rządów PiS poczucie dumy z polskości wypierane jest przez rosnący wstyd za rządzących. Demokratyczny mandat uzyskany w wyborach nie uprawnia rządu premier Szydło do dławienia wolności obywatelskich i niszczenia praworządności. Nadużycia władzy są widoczne dla całego demokratycznego świata. W roku 2017, w symbolicznym dniu 31 sierpnia, Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego po raz kolejny odniosła się krytycznie do stanu praworządności w Polsce. Rośnie cena, jaką cała Polska płaci za nadużycia PiS i izolację kraju, który powinien odgrywać wiodąca rolę w Unii Europejskiej. Rośnie też nasza odpowiedzialność za demonstrowanie, że w swej większości Polacy dobrze czują się w Unii Europejskiej; respektują i bronią unijnych wartości – w duchu wielkiego, obywatelskiego zrywu z sierpnia 1980 roku!

W imieniu delegacji PO w Parlamencie Europejskim

Janusz Lewandowski

Konferencja prasowa dot. praworządności w Polsce

31 sierpnia Pan Janusz Lewandowski uczestniczył w konferencji prasowej po debacie na temat praworządności w Polsce w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu europejskiego – razem z Barbarą Kudrycką i Michałem Bonim.

Image1

Wideo konferencji prasowej:

Konferencja prasowa po debacie nt. praworządności w Polsce – europosłowie Janusz Lewandowski, Barbara Kudrycka i Michał Boni

Opublikowany przez Grupa EPL w Parlamencie Europejskim na 31 sierpnia 2017

 

Wideo debaty z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20170831-0900-COMMITTEE-LIBE