Przygotowania do sesji plenarnej

Już w przyszłym tygodniu obrady Parlamentu Europejskiego odbędą się Strasburgu. Aby przygotować się do sesji plenarnej posłowie należący do Grupy EPL spotkają się na posiedzeniach tzw. grup roboczych oraz na plenarnym spotkaniu grupy politycznej. W programie przyszłotygodniowej sesji między innymi: pytanie ustne w sprawie tworzenia unii rynków kapitałowych, prezentacje sprawozdań dotyczących przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa oraz zewnętrznego wpływu unijnej polityki handlowej i inwestycyjnej na inicjatywy publiczno-prywatne w krajach nienależących do UE, jak również debata podsumowująca działania prezydencji łotewskiej. W kwestiach budżetowych Parlament będzie głosował nad projektem budżetu korygującego nr 1/2015, który dotyczy Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) oraz nad projektem budżetu korygującego nr 3/2015, uwzględniającego nadwyżkę za rok 2014.

Dalsze prace nad zaleceniami Parlamentu Europejskiego ws. negocjacji TTIP

W poniedziałek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie komisji Handlu Międzynarodowego (INTA), podczas którego posłowie rozpatrzą poprawki zgłoszone na czerwcowej sesji plenarnej w Strasburgu do raportu zawierającego zalecenia Parlamentu Europejskiego ws. negocjacji Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP). W ramach procedury przewidzianej w art 175 regulaminu Parlamentu Europejskiego, raport wrócił do komisji INTA, która w głosowaniu zdecyduje, które z ponad 200 zgłoszonych poprawek, powinny być poddane pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym. Poprawki, które na tym etapie nie otrzymają poparcia jednej dziesiątej członków komisji, nie są poddawane pod dalsze głosowanie. Jest to swoisty filtr, który ma usprawnić prace podczas sesji plenarnych PE.

Rozpoczęcie prac nad kolejnym raportem Janusza Lewandowskiego

Na wtorek zaplanowano pierwsze spotkanie posłów odpowiedzialnych za raport w sprawie tworzenia Unii Rynków Kapitałowych. Sprawozdawcą do tego dokumentu jest Janusz Lewandowski.