PE nie chce cięć w polityce rolnej i spójności

124376568

Komisja Europejska zaprezentowała w środę 2 maja długo wyczekiwaną propozycję przyszłego 7 letniego budżetu Unii Europejskiej po roku 2020. Propozycja zakłada, pomimo wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, niewielkie zwiększenie budżetu na lata 2021-2027 do 1,279 biliona euro na zobowiązania (obecnie 1,1 biliona euro). Ponadto, oczekuje się od krajów członkowskich zwiększenia wpłat do budżetu do 1,11 proc. dochodu narodowego brutto (DNB).

Oprócz finansowania nowych wyzwań związanych z zarządzaniem granicami, migracjami, bezpieczeństwem i obroną, Komisja proponuje znaczne zwiększenie środków na badania naukowe oraz inicjatywy dedykowane młodym ludziom. Niestety, fundusze na politykę regionalną mają zostać uszczuplone o 7%, a na rolnictwo o 5%.

„Brexit to kłopot, ale stwarza pewną szansę reformy strony dochodowej budżetu UE, blokowanej dotąd przez Wielką Brytanię. Dobrze, że Komisja podjęła próbę uproszczenia systemu i wprowadzenia nowych środków własnych. Parlament Europejski będzie sojusznikiem reformy” – powiedział Janusz Lewandowski, który odpowiada za propozycję dotyczącą zasobów własnych UE, a jako komisarz ds. budżetu EU zaprojektował obecne ramy finansowe, dzięki którym Polska otrzymuje największe środki unijne w historii w wysokości 440 miliardów złotych.

„Parlament swoją marcową propozycję oparł na dokładnych analizach i nadal oczekuje utrzymania budżetu dla polityki spójności oraz polityki rolnej dla UE-27 na obecnym poziomie. Bardzo dokładnie przeanalizujemy propozycję Komisji Europejskiej, ponieważ konstrukcja budżetu musi być przekonywująca, ale również bezpieczna i ambitna” skomentował Jan Olbrycht, współautor stanowiska Parlamentu Europejskiego ws. nowych ram finansowych UE. PE przyjął swoje stanowisko w marcu.

„Dziś klimat dla budżetu UE jest lepszy, niż w dobie kryzysu i zaciskania pasa, kiedy rodziła się obecna Perspektywa Budżetowa 2014-20. Ale nie ma tolerancji dla krajów niszczących praworządność. Zawisła nad nimi groźba zamrożenia funduszy UE” – dodał Janusz Lewandowski

Janusz Lewandowski i Jan Olbrycht są członkami Grupy Kontaktowej prowadzonej przez Przewodniczącego Parlamentu Antonio Tajaniego oraz współtworzą 5-osobowy Zespół Negocjacyjny, który będzie reprezentował Parlament Europejski w negocjacjach z Radą.

Zobacz wystąpienie Janusza Lewandowskiego podczas pierwszej debaty na ten temat:

http://www.europarl.europa.eu/plenary/PL/vod.html?mode=unit&vodLanguage=PL&vodId=1525265735564

„Ja z zainteresowaniem wysłuchałem ustnej prezentacji budżetu, co nie jest łatwe, bo budżet to liczby. Poprzednio zaczynaliśmy od PowerPoint presentation w Komisji Budżetowej, co jest oczywiście możliwe. Ale po stronie dochodowej budżetu mamy dobre wiadomości, choć i pewne niejasności. Podjęto próbę reformy strony dochodowej budżetu, która od wielu lat jest równie ostro krytykowana, co stabilna. Pojawiają się nowe środki własne, pojawia się zapowiedź istotnego uproszczenia tej strony dochodowej i to jest wszystko w zgodzie z duchem i literą rezolucji Parlamentu Europejskiego.

Uważam, że tym razem okoliczności sprzyjają bardziej niż wtedy, kiedy ja się osobiście zajmowałem budżetem, dlatego że nie ma już klimatu austerity, nie ma klimatu zaciskania pasa w Europie, jest gotowość powiększenia składek. I brexit, który jest normalnie problemem dla nas, tu akurat stanowi pewne window of opportunity. Pierwsze sygnały z prezydencji austriackiej są także pozytywne. Wszystko to ma na celu obniżenie GNI contribution do budżetu europejskiego.

Sam koszyk nie jest dla nas jakimś zdziwieniem, natomiast ja niedokładnie rozumiem, jak komisarz Oettinger chce uzbierać 24 miliardy euro stanowiące 10% budżetu – ten rachunek mi się za bardzo nie zgadza. W każdym razie na pewno jest to zapowiedź reformy, której Parlament będzie sprzyjał, więc zaczynamy”.

Zapowiedzi tygodnia

Przyszłość wspólnotowego budżetu

Najważniejsze wydarzenia przyszłego tygodnia związane są z budżetem UE: podczas sesji plenarnej Komisja Europejska zaprezentuje propozycje dotyczące wieloletnich ram finansowych na lata 2021-27 oraz zasobów własnych UE. Prezentacja i dyskusja odbędzie się na posiedzeniu plenarnym, a dzień później na nadzwyczajnym posiedzeniu komisji budżetowej PE.

Począwszy od propozycji Komisji rozpoczyna się czas trudnych i skomplikowanych negocjacji nad najważniejszymi dokumentami w tej kadencji. Dzięki dwóm europosłom PO Polska jest w ścisłym centrum decyzyjnym: za zasoby własne UE odpowiada Janusz Lewandowski, a za wieloletnie ramy finansowe Jan Olbrycht. Obaj europosłowie są członkami Grupy Kontaktowej prowadzonej przez prezydenta Parlamentu Antonio Tajaniego oraz współtworzą 5-osobowy Zespół Negocjacyjny, który będzie reprezentował Parlament w negocjacjach z Radą. Janusz Lewandowski, jako komisarz ds. budżetu EU zaprojektował obecne ramy finansowe, dzięki którym Polska otrzymuje największe środki unijne w historii w wysokości 440 miliardów złotych.

Środa, 2 maja, godz. 15:00, debata plenarna, Parlament Europejski, Bruksela

Czwartek, 3 maja, godz. 14:00, sala JAN 4Q1, nadzwyczajne posiedzenie komisji BUDG, Parlament Europejski, Bruksela