Głosowanie nad raportem Janusza Lewandowskiego

W czwartek posłowie należący do komisji budżetowej ocenią w głosowaniu sprawozdanie nt. metod i procedur dotyczących udostępniania zasobów własnych UE. Dokument podkreśla m.in. potrzebę ustanowienia skutecznych przepisów, na podstawie których państwa członkowskie będą dokonywały terminowych wpłat do wspólnotowego budżetu. Brak sprawnych mechanizmów regulujących tę kwestię powoduje poważne opóźnienia w płatnościach, działając na niekorzyść beneficjentów korzystających z unijnego wsparcia. Współautorem sprawozdania jest poseł Janusz Lewandowski.

Obrady komisji Przemysłu, Badań i Energii ITRE

W poniedziałek rozpoczną się dwudniowe obrady Komisji Przemysłu, Badań i Energii. W programie przewidziano między innymi dyskusję nad konkurencyjnością europejskiego przemysłu zaopatrzenia kolei, jak również dwa wysłuchania na temat magazynowania energii oraz aktywności agencji ACER. Na wtorek rano przewidziano wymianę poglądów z Elżbietą Bieńkowską, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, w sprawie strategii na rzecz jednolitego rynku. W ten sam dzień od godziny 15:00 będzie miało miejsce wspólne posiedzenie Komisji ITRE oraz IMCO w sprawie jednolitego rynku cyfrowego.

Zachęcamy do śledzenia obrad komisji tutaj

 

Mini sesja plenarna w Brukseli

W środę rozpocznie się tzw. mini-sesja plenarna. W programie obrad między innymi znalazły się głosowania nad dokumentami dotyczącymi gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy) oraz zwiększenia mobilności w miastach. Przewidziano również dyskusję nad kwestiami równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, sytuacji na Węgrzech oraz ochrony Parku Narodowego Wirunga w Demokratycznej Republice Konga.

Zachęcamy do śledzenia sesji plenarnej tutaj.