Stabilne finansowanie programów wspierających europejski przemysł

W czwartek na forum Komisji Przemysłu, Badań i Energii zostanie przedstawiona opinia w sprawie przeglądu wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 w kontekście przyszłości europejskiego przemysłu. Dokument wzywa do zapewnienia stabilnego finasowania istniejących programów, takich jak CEF, Horyzont 2020 i COSME, kluczowych dla osiągnięcia europejskich celów w zakresie badań i innowacji. Opinia odnosi się także do sposobów budżetowania nowych instrumentów finansowych. Autorem dokumentu jest poseł Janusz Lewandowski.

Czwartek, 7 kwietnia, godz. 9:00 – 12:30, sala PHS 3C050, Parlament Europejski

Przygotowanie do sesji plenarnej

Już w przyszłym tygodniu rozpocznie się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Zanim to jednak nastąpi posłowie grupy EPL spotkają się na tzw. grupach roboczych, aby omówić najważniejsze kwestie związane z przyszłotygodniowym posiedzeniem. W programie sesji znalazło się między innymi szereg dyskusji, m.in. na temat programu sprawności i wydajności regulacyjnej, zdobywania wiedzy o Unii Europejskiej w szkole, Erasmus+ i innych narzędziach wspomagania mobilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz bezpieczeństwie i interoperacyjności kolei.
Ważnym punktem obrad w Strasburgu będzie debata przewidziane na środowy poranek – Sytuacja na Morzu Śródziemnym i potrzeba całościowego podejścia UE do problematyki migracji.

Zachęcamy do śledzenia obrad Parlamentu w Internecie

http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/home.html