Zapowiedzi tygodnia

Spotkanie Biura Grupy EPL w Warszawie

Europejska polityka obrony, kwestie bezpieczeństwa, w tym energetycznego oraz polityka spójności będą głównymi tematami posiedzenia Biura Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Warszawie w dniach 7-8 marca. Gospodarzami posiedzenia, w imieniu delegacji PO – PSL w Parlamencie Europejskim są posłowie Janusz Lewandowski, Przewodniczący delegacji, Andrzej Grzyb, Współprzewodniczący delegacji a także Tadeusz Zwiefka Wiceprzewodniczący Grupy EPL.

W posiedzeniu wezmą udział członkowie prezydium Grupy EPL, w tym Przewodniczący Grupy i kandydat EPL na przewodniczącego Komisji Europejskiej Manfred Weber, Wice-przewodnicząca Françoise Grossetête, odpowiedzialna za kwestie związane z gospodarką i środowiskiem, Wiceprzewodniczący Esteban Gonzalez-Pons odpowiedzialny za sprawy wewnętrzne i Brexit oraz Przewodniczący komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Jerzy Buzek, Przewodniczący komisji ds. Polityki Rolnej i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski, a także Przewodnicząca komisji ds. Spraw Konstytucyjnych Danuta Hübner.

Wśród prelegentów znajdą się Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna, Przewodniczący PSL Władysław Kosiniak – Kamysz, Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski, były Marszałek województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, unijny komisarz ds. energii Miguel Arias Canete, były wiceminister energii Federacji Rosji Vladimir Milov, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich Agata Łoskot-Strachota, Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg, Minister Obrony Niemiec Ursula Von Der Leyen, były szef sztabu SZ RP gen. Mirosław Różański oraz były dyrektor ds. europejskich w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego USA Charles Kupchan.

Czwartek – piątek, 7-8 marca 2019, Hotel Sofitel, Warszawa

O sporcie i rozwoju regionalnym w PE

W środę w Parlamencie Europejskim odbędzie się konferencja pod tytułem „Sport i rozwój regionalny: Przyszłość sportu w europejskich miastach”. Celem spotkania jest pokazanie jak sport i aktywność fizyczna wpływają na rozwój regionów w Europie, a tym samym przyczyniają sią do wypełniania celów polityki regionalnej we wzmacnianiu spójności. W konferencji weźmie udział m. in. Komisarz do spraw Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu, Tibor Navracsics oraz Wiceprzewodniczący UEFA Karl-Erik Nilsson. Ponadto przedstawiciele europejskich miast oraz organizacji sportowych przedstawią przykłady dobrych praktyk wdrażanych na szczeblu lokalnym m. in. w Amsterdamie czy Gandawie. Wydarzenie odbędzie się z inicjatywy Bogusława Sonika, wiceprzewodniczącego Intergrupy Sport, oraz Jana Olbrychta, przewodniczącego Intergrupy URBAN.

Intergrupa Sport została założona w 2014 roku i zrzesza eurodeputowanych z różnych grup politycznych, zainteresowanych kwestiami związanymi z aktywnością fizyczną i propagowaniem zdrowego stylu życia, a także edukacją, zwalczaniem korupcji i dopingu w sporcie czy integracją przez sport.

Intergrupa URBAN działa w Parlamencie od trzech kadencji, a od dwóch jej pracom przewodniczy poseł Jan Olbrycht. Intergrupa skupia 87 eurodeputowanych z różnych grup politycznych i różnych komisji parlamentarnych, których wspólnym celem jest praca nad kluczowymi zagadnieniami mającymi wpływ na rozwój europejskich miast. Swoje działania Intergrupa realizuje współpracując ze 133 organizacjami reprezentującymi interesy europejskich miast lub pracujących w dziedzinach związanych z rozwojem miejskim na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. www.urban-intergroup.eu

Środa, 6 marca 2019, 12:30-14:30, sala JAN 2Q2

Wystawa fotograficzna i przegląd filmów związanych z niepełnosprawnością

W przyszłym tygodniu posłowie Marek Plura i Dariusz Rosati organizują podwójne wydarzenie: przegląd filmów związanych z niepełnosprawnością w ramach Europejskiego Festiwalu Filmowego „Integracja Ja i Ty” oraz wernisaż „Foto-konfrontacje”. W ramach przeglądu, zaprezentowane zostaną trzy krótkie, niezwykle interesujące filmy produkcji włoskiej, polskiej i amerykańskiej, które w ciągu niespełna godziny dostarczą wielu refleksji i pozwolą spojrzeć na wiele spraw z nowej perspektywy.

Wystawa to rezultat bardzo osobistej współpracy pomiędzy wybitnymi fotografikami i osobami z niepełnosprawnościami. Zdjęcia pokazują piękno, radość, pasję, siłę wewnętrzną i marzenia. Autor większości fotografii, wybitny artysta i człowiek głęboko oddany idei integracji, Tomasz Szwej, podczas spotkania opowie o tym niezwykłym projekcie.

Przed projekcją filmów, o godz. 12:00 przewidziany jest lekki lunch przed salą JAN2Q2.

Przegląd filmów: wtorek, 5 marca 2019, 12:30, sala JAN 2Q2

Wernisaż: wtorek, 5 marca 2019, 14:00, sala JAN 3Q