Konferencja prasowa dot. pracowników delegowanych

Dobre porozumienie ws. pracowników delegowanych jest możliwe – Platforma Obywatelska udowodniła to w 2014 roku

Deleg2

Przewodniczący Delegacji PO-PSL Janusz Lewandowski, poseł Danuta Jazłowiecka z Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz poseł Elżbieta Łukacijewska z Komisji Transportu i Turystyki PE podsumowali dziś przebieg negocjacji ws. rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych, także w kontekście niedawnej wizyty prezydenta Francji Emmanuela Macron w krajach Europy Środkowej.

Izolacja Polski na forum unijnym, jaka dokonała się w wyniku polityki prowadzonej przez PiS, stanowi już nie tylko problem w dyskusjach o przyszłości Europy. Sytuacja ta znajduje odbicie w konkretnych, bliskich każdemu Polakowi sprawach i zaczyna negatywnie wpływać na życie obywateli naszego kraju. Delegowanie pracowników zawsze budziło w Unii dużo emocji, ale nie wyobrażalne było, aby decyzje podejmowano bez starań o kompromis z Polską. Polska jest dziś omijana, niesłuchana, a przede wszystkim zaczyna być postrzegana, jako część ”mrocznego” Wschodu Europy. Straty, jakie poniosą polscy pracownicy i polskie firmy, staną się niestety tylko jednym spośród wielu efektów bezradności rządu, niezdolnego do znalezienia przyjaciół w Europie”- powiedział podczas zorganizowanej dziś na ten temat konferencji prasowej Janusz Lewandowski.

Komisja Europejska zaproponowała zmiany podstawowych zasad, na jakich ma odbywać się delegowanie pracowników w UE w marcu zeszłego roku. Dobiega właśnie końca proces legislacyjny na forum unijnych instytucji. W Parlamencie Europejskim głosowanie w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych odbędzie się już 28 września. Głosowanie na sesji plenarnej planowane jest w dniach 23-26 października. Pod koniec października wspólne stanowisko mają przyjąć także państwa członkowskie w Radzie.

„Polska jest europejskim liderem w delegowaniu. Rząd PO-PSL miał tego świadomość. Dlatego też kwestia ta była przez nas traktowana priorytetowo. Nie pierwszy raz instytucje europejskie zajmują się kwestią delegowania. Prawo powstało w 1996 roku, ale w roku 2014 powstała specjalna dyrektywa wdrożeniowa. Miała na celu zapewnić egzekwowanie zasad, na jakich odbywa się delegowanie. W latach 2012-2014 mieliśmy w Europie podobną do obecnej, dyskusję, ale wówczas rząd PO-PSL obronił polskich pracowników i polskie firmy przed wypychaniem z zagranicznych rynków. Do tego potrzebna jest jednak spokojna, rzeczowa rozmowa z partnerami oraz współpraca rządu z posłami do Parlamentu Europejskiego. Wszyscy politycy 28 krajów o tym wiedzą! Dlaczego więc Pani Premier w tej sytuacji nie podejmuje koniecznych kroków? Dlaczego PiS naraża na straty polskich pracowników i firmy oraz budżet państwa? Jeszcze 2 lata temu Polska była w czołówce krajów podejmujących najważniejsze decyzje. Dzisiaj pomija się nas w kluczowym momencie negocjacji!” – skomentowała Danuta Jazłowiecka

„Gdyby rząd PiS nie skonfliktował się z partnerami w UE i instytucjami europejskimi, mógłby teraz próbować skutecznie bronić interesów dziesiątek tysięcy polskich firm, pół miliona polskich pracowników i ich rodzin pracujących za granicą. W 2014 roku Platforma Obywatelska udowodniła, że dobre porozumienia ws. pracowników delegowanych jest możliwe – dodała Danuta Jazłowiecka.

Poseł Elżbieta Łukacijewska odniosła się do sytuacji w sektorze transportu:

„Walcząc o polskie interesy potrzebujemy sojuszników. Niestety prowadzona obecnie przez rząd PiS polityka powoduje izolację naszego państwa oraz burzy zawiązywane przez nas sojusze. W Parlamencie Europejskim zaczynamy pracę nad „Pakietem Mobilności”, którego propozycje niosą dla Polski i tysięcy polskich firm transportowych negatywne zmiany, m.in.: objęcie sektora transportu przepisami o delegowaniu pracowników, zmiany w zasadach prowadzenia operacji kabotażowych oraz próbę objęcia samochodów do 3,5 t tymi samymi przepisami, które obowiązują TIR-y, czy choćby zakaz odbierania czasu odpoczynku w kabinach, podczas gdy brak jest odpowiedniej infrastruktury, która by to umożliwiała – wyjaśniła.

 

„ Niestety, rząd PiS nie podejmuje żadnych widocznych wysiłków i nie zabiega na forum UE o korzystne dla Polski i polskich pracodawców rozwiązania, a swoim zachowaniem i brakiem umiejętności dialogu zniechęca do Polski tych, którzy jeszcze do niedawna byli nam przychylni. Byliśmy postrzegani jako wiarygodny partner w dyskusji, który zawsze potrafił racjonalnie, w sposób rzeczowy przedstawiać i przekonywać innych do swoich argumentów. Niestety, 2 lata rządów PiS i ciągłe „obrażanie się” na UE zrujnowały naszą reputację, co rodzi niekorzystne dla Polski skutki, za które zapłacić może branża transportowa” – podkreśliła Elżbieta Łukacijewska.

„Prace nad nowymi zasadami dotyczącymi delegowania trwają od ponad roku. W tym czasie europarlamentarzyści PO-PSL odbyli dziesiątki spotkań z europarlamentarzystami z innych krajów i grup politycznych, z przedstawicielami Komisji Europejskiej, rządów oraz z pracownikami i pracodawcami. Złożyliśmy ponad 60 poprawek do projektu legislacyjnego, zorganizowaliśmy 3 duże konferencje w Parlamencie Europejskim z ekspertami. Dzięki temu w Grupie Europejskiej Partii Ludowej, największej frakcji w PE, udało nam się zbudować silną koalicję w obronie delegowania z posłami z Europy Środkowej i Wschodniej, ale także z Hiszpanii, Szwecji czy Niemiec. Co w tym czasie robi rząd i europarlamentarzyści PiS? Przeszkadzają i niszczą reputację naszego kraju, co znacznie utrudnia negocjacje” –  dodała Danuta Jazłowiecka.

Rocznie w Unii Europejskiej delegowanych do pracy w innym kraju jest około 2 miliony pracowników. Polska jest w tym zakresie europejskim liderem. Rocznie do pracy za granicą dziesiątki tysięcy polskich firm wysyłają prawie pół miliona osób. Polskie firmy w Europie konkurują nie tylko ceną, ale przede wszystkim rzetelnością i dobrze wykwalifikowanymi pracownikami.

Wideo konferencji :

Konferencja prasowa nt. delegowania pracowników w UE – Danuta Jazłowiecka, Janusz Lewandowski, Elżbieta Łukacijewska

Opublikowany przez Grupa EPL w Parlamencie Europejskim na 5 września 2017

Deleg1