Przyjęcie raportu ws. wieloletniego budżetu UE

Na dzisiejszym posiedzeniu komisji budżetowej PE został przyjęty projekt sprawozdania, którego współautorem jest Janusz Lewandowski wspólnie z Janem Olbrychtem w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021–2027 oraz zasobów własnych UE.

Dokument przedstawia uszczegółowione stanowisko Parlamentu przed rozpoczęciem negocjacji z Radą, które będzie zawierało kwoty dla poszczególnych programów sektorowych. PE proponuje w nim m.in. podwyższenie budżetu do 1324.1 mld euro (w cenach stałych 2018) – co odpowiada 1,3% dochodu narodowego brutto UE27, sprzeciwiając się jednocześnie zaproponowanym przez Komisję Europejską radykalnym cięciom środków na politykę spójności i wspólną politykę rolną, co odzwierciedla oczekiwania obywateli UE.

Rozporządzenie o Wieloletnich Ramach Finansowych (WFR) uchwalane jest przez państwa członkowskie jednomyślnie, po uzyskaniu zgody Parlamentu.

Ostateczne głosowanie odbędzie się na sesji plenarnej w przyszłym tygodniu w Strasburgu.

Budg1

Budg3

Budg2

Zapowiedzi tygodnia

Komisja budżetowa PE głosuje nad projektem nowego wieloletniego budżetu 2021-27 oraz reformy systemu zasobów własnych UE

Podczas poniedziałkowego posiedzenia komisji budżetowej PE zostanie przyjęty projekt sprawozdania w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021–2027 oraz zasobów własnych UE. Przyjęty dokument przedstawi uszczegółowione stanowisko Parlamentu przed rozpoczęciem negocjacji z Radą, które będzie zawierało kwoty dla poszczególnych programów sektorowych. Posłowie sprawozdawcy proponują w nim m. in. podwyższenie budżetu do 1324.1 mld euro (w cenach stałych 2018) – co odpowiada 1,3% dochodu narodowego brutto UE27, sprzeciwiając się jednocześnie zaproponowanym przez Komisję Europejską radykalnym cięciom środków na politykę spójności i wspólną politykę rolną, co odzwierciedla oczekiwania obywateli UE.

Rozporządzenie o Wieloletnich Ramach Finansowych (WFR) uchwalane jest przez państwa członkowskie jednomyślnie, po uzyskaniu zgody Parlamentu. Stałymi sprawozdawcami Parlamentu Europejskiego ds. WRF i zasobów własnych UE są Jan Olbrycht i Janusz Lewandowski.

Poniedziałek, 5 listopada, godz. 15:00, sala ASP 3G3, Parlament Europejski, Bruksela

25. Kongres i dni studyjne Europejskiej Partii Ludowej w Helsinkach

W dniach 7 i 8 listopada, posłowie Grupy EPL spotkają się podczas dni studyjnych w ramach kongresu EPL w Helsinkach. Pod zwierzchnictwem przewodniczącego Grupy, Manfreda Webera, europosłowie omówią między innymi w jaki sposób odpowiedzialność gospodarcza może doprowadzić do prosperującej Europy. Wśród wielu doświadczonych mówców będzie m.in były premier Grecji, Antonis Samaras. W czwartek pod przewodnictwem wiceprzewodniczącej Grupy Francoise Grossetete, europosłowie omówią kwestie związane z międzynarodową odpowiedzialnością na rzecz lepszej przyszłości. Jednym z uczestników panelu będzie minister spraw wewnętrznych Finlandii, Kai Mykkänen. Tegoroczny, 25. Kongres Europejskiej Partii Ludowej (EPL) skoncentruje się przede wszystkim na przygotowaniach związanych z wyborami europejskimi 23-26 maja 2019 roku i wyborze głównego kandydata EPL (Spitzenkandidat) na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej.

7-8 listopada, Helsinki, Finlandia​

„Co przesądza o zdrowiu demokracji?”

We wtorek, 6 listopada, odbędzie się konferencja organizowana przez biuro posła Michała Boniego wraz z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Prawników z udziałem m.in. wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa oraz Profesora Uniwersytetu Sydney Wojciecha Sadurskiego pt. „Co przesądza o zdrowiu demokracji?”. Porozmawiamy jak w obecnej Europie utrzymać standard demokratyczny w krajach zagrożonych rządami populistów oraz w jaki sposób Unia Europejska odpowiada na te wyzwania.

Wtorek, 6 listopada, godz. 13:00, sali ASP 3E2, Parlament Europejski

Co musi zmienić UE w reakcji na kryzys wolności religijnej na świecie?

Przygotowując stanowisko PE ws. zmian w politykach UE na rzecz ochrony i promocji wolności religii lub przekonań na świecie poseł sprawozdawca Andrzej Grzyb organizuje 5 listopada debatę przy okrągłym stole z przedstawicielami kościołów, organizacji religijnych i humanistycznych oraz przedstawicielami instytucji UE: KE, ESDZ, PE, Rady Europejskiej. W debacie „Odpowiedź UE na kryzys wolności religijnej” udział wezmą m.in. Specjalny Przedstawiciel UE ds. Praw Człowieka Stavros Lambrinidis, Specjalny Wysłannik UE ds. Wolności Religi i Przekonań Ján Figeľ, Wiceprzewodnicząca PE ds. Dialogu Międzywyznaniowego Mairead McGuinness, Przedstawiciele Katolickiej Komisji Konferencji Biskupów Unii Europejskiej (COMECE), Konferencji Kościołów Europejskich tradycji Ortodoksyjnej, Protestanckiej i Anglikańskiej ( CEC), Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, Europejskiego Stowarzyszenia Żydowskiego, Europejskiej Rady Ulemów Marokańskich, Międzynarodowej Społeczności Bahaitów, Międzynarodowej Unii Humanistów i Etyków (IHEU), Sojuszu w Obronie Wolności (ADF) Grupy ds. Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Europejskiej Partii Ludowej;

Jako sprawozdawca PE poseł Andrzej Grzyb prowadzi obecnie negocjacje z przedstawicielami frakcji politycznych w PE ws. poprawek złożonych do zaprezentowanego w lipcu przez niego projektu sprawozdania. Kalendarz prac zakłada przyjęcie raportu na poziomie Komisji Sprawa Zagranicznych PE 21 listopada, po czym dokument będzie poddany pod głosowanie na sesji planarnej w styczniu 2019.

Poniedziałek, 5 listopada, godz. 16:00-18:00, sala ASP5E3, Parlament Europejski, Bruksela