Statystyka gospodarcza UE - barometr gospodarki Wspólnoty

Pan poseł Janusz Lewandowski przewodniczył we wtorek ostatniemu spotkaniu na temat pozycji PE wobec projektu rozporządzenia dot. europejskiej statystyki gospodarczej. Jako sprawozdawca PE wypracował poprawki kompromisowe z pozostałymi grupami politycznymi. Głosowanie w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) odbędzie się 21 marca.

Projekt rozporządzenia zakłada uchylenie dotychczas obowiązujących w tej dziedzinie 10 aktów prawnych. Wniosek został zaprezentowany przez Komisję Europejską w marcu b.r. i stanowi część REFIT-u, programu sprawności i wydajności regulacyjnej. Jego celem jest uproszczenie prawa UE i ograniczenie zbędnych kosztów regulacyjnych.

Zapowiedzi tygodnia

Międzynarodowy Dzień Kobiet w Parlamencie Europejskim

Pod znakiem Międzynarodowego Dnia Kobiet upłynie przyszły tydzień w Parlamencie Europejskim. Jest to kolejna okazja do publicznej dyskusji na temat równouprawnienia. Najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia będzie czwartkowe międzyparlamentarne posiedzenie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM), w czasie którego głos zabiorą m.in. Przewodniczący PE Antonio Tajani oraz europejscy Komisarze. Uczestnicy debaty chcą w tym roku dyskutować przede wszystkim na temat wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt w mediach oraz sektorze cyfrowym, a także roli ruchów kobiecych w walce o równouprawnienie. Koordynatorką Grupy EPL w Komisji FEMM jest Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Czwartek, 8 marca, godz. 9:00-12:30, sala JAN 2 Q2, Parlament Europejski, Bruksela

Konferencja „Silne kobiety – wzmocnienie pozycji kobiet z niepełnosprawnościami”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet  odbędzie się konferencja „Silne kobiety – wzmocnienie pozycji kobiet z niepełnosprawnościami”. Celem spotkania jest promowanie niezwykłych kobiet, które mimo niepełnosprawności osiągają sukcesy w życiu osobistym i zawodowym. Są także oparciem i inspiracją dla innych. Wśród zaproszonych gości znajdują się m.in. społeczne rzeczniczki praw kobiet z niepełnosprawnościami intelektualnymi, organizatorki Konkursu Miss Świata na Wózku, szefowe Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych, europosłanki z niepełnosprawnościami. Konferencja będzie także okazją do debaty nad tym, jakie czynniki sprzyjają aktywnemu, satysfakcjonującemu życiu kobiet z niepełnosprawnością, i jakie stanowią przeszkodę w pełnym wykorzystaniu ich potencjału. Organizatorami spotkania są europodeputowani Marek Plura oraz Michaela Sojdrova.

Czwartek, 8 marca, godz. 10:00-12.00, sala ASP A3E2, Parlament Europejski, Bruksela

Zaangażowana społecznie młodzież katolicka UE w PE – FORUM+EU18

W dniach 7 – 9 marca w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbędzie się międzynarodowa konferencja Forum PLUS Europa 2018 – Forum Europejskiej Młodzieży Katolickiej na rzecz Zaangażowania Społecznego, która stawia sobie za cel łączenie młodzieżowych organizacji katolickich Państw Członkowskich UE i wspieranie młodych liderów zaangażowanych społecznie. Poruszane tematy to m.in.: rozwój osobisty i tożsamość kulturowa, nauczanie społeczne, prezentacje udanych projektów młodzieżowych. W konferencji udział weźmie również młodzież z Polski. Organizatorzy zaprosili posła Andrzeja Grzyba do przedstawienia wykładu nt.: „Tożsamość narodowa w kontekście globalnym”.

Środa, 7 marca, godz. 16:30, sala JAN 6Q1, Parlament Europejski, Bruksela

Chrześcijańskie dziedzictwo kulturowe

W środę odbędzie się seminarium organizowane przez Grupę EPL na temat chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego. Dyskusja dotyczyć będzie zarówno ochrony istniejących obiektów historycznych jak również aspektów związanych z edukacją. Konferencja organizowana jest w ramach prac Grupy EPL w Parlamencie Europejskim na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, za które odpowiada Jan Olbrycht.

Środa 6 marca, godz. 16:00, ASP 5H1, Parlament Europejski, Bruksela

Europosłowie Grupy EPL o innowacji w gospodarce

Europosłowie Grupy EPL spotkają się w tym tygodniu w Walencji (Hiszpania) by przedyskutować, wraz z ekspertami i przedstawicielami businessu, kwestie innowacyjności w gospodarce europejskiej, w szczególności innowacji w sektorze rolniczym. Dyskusja odbędzie się w ramach spotkania Biura Grupy EPL, czyli organu odpowiedzialnego za strategiczne i polityczne decyzje frakcji. Przemówienia na sesjach roboczych wygłoszą Mariano Rajoy, premier Hiszpanii i przewodniczący Partii Ludowej (PP), Soraya Saénz de Santamaria, wicepremier Hiszpanii, oraz Maria Dolores de Cospedal,  hiszpańska minister obrony i sekretarz generalny PP. W spotkaniu udział wezmą także przewodniczący PE Antonio Tajani i komisarze europejscy ds. Rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Phil Hogan oraz badania, nauki i innowacji, Carlos Moedas. Polską delegację reprezentować będą posłowie Czesław SiekierskiMichał BoniJanusz Lewandowski  oraz Tadeusz Zwiefka.

Czwartek – Piątek, 8-9 marca, Walencja, Hiszpania

PE zaprezentuje w Genewie priorytety w związku z 37 sesją Rady Praw Człowieka ONZ

W poniedziałek i wtorek do Genewy uda się delegacja Parlamentu Europejskiego w związku z trwającą 37. sesją Rady Praw Człowieka ONZ. Europosłowie poruszą szereg priorytetowych zdaniem PE tematów, wspierając priorytety UE przyjęte w konkluzjach Rady z 26 lutego oraz bazując na przyjętym przez Parlament Europejski w grudniu 2017r. sprawozdaniu o prawach człowieka i demokracji na świecie. Są nimi m.in.: wolność religii i wyznania w tym ochrona mniejszości chrześcijańskich na świecie, odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw za prawa człowieka, prawa osób niepełnosprawnych, prawo do prywatności i ochrona danych osobowych, prawa dzieci i ich sytuacja w konfliktach zbrojnych, wyzwania migracji. Delegacja spotka się z wieloma organizacjami pozarządowymi, ambasadorami państw ONZ oraz wysoko postawionymi przedstawicielami ONZ na czele z Wysokim Komisarzem ds. Praw Człowieka ONZ księciem Zeid Ra’ad Al Hussein.Delegacji będzie przewodniczyć poseł do PE Andrzej Grzyb (PSL) koordynator Grupy EPL w PE ds. Praw Człowieka.