Sesja plenarna w Strasbourgu

W dniach 6-9 czerwca odbędzie się już szósta w tym roku sesja plenarna w Strasburgu. Tematy wiodące podczas tego posiedzenia to między innymi nowy sojusz na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia, ocena międzynarodowych standardów rachunkowości oraz wyeliminowanie nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi. W środę wieczorem Poseł Janusz Lewandowski zabierze głos na temat dyplomacji gospodarczej Unii Europejskiej.
We wtorek przed głosowaniami nastąpi uroczyste posiedzenie, którego gościem będzie Rosen Plewnelie, prezydent Republiki Bułgarii.

Zachęcamy do śledzenia bieżącej sesji plenarnej w Internecie:
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html

Posiedzenie Delegacji do spraw stosunków z Iranem

W środę 8 czerwca odbędzie się spotkanie Delegacji do spraw stosunków z Iranem, której przewodniczącym jest poseł Janusz Lewandowski. Głównym celem spotkania jest wymiana poglądów z ekspertem Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (EEAS). Tematem spotkania będzie prezentacja wyników wyborów parlamentarnych w Iranie i analiza ich ewentualnego wpływu na sytuację polityczną w kraju.