Rozpoczęcie sesji plenarnej w Strasburgu

W poniedziałek o godzinie 17:00 rozpocznie się ostatnia przed wakacjami sesja plenarna w Strasburgu. W programie przyszłotygodniowej sesji między innymi: pytanie ustne w sprawie tworzenia unii rynków kapitałowych, prezentacje sprawozdań dotyczących przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa oraz zewnętrznego wpływu unijnej polityki handlowej i inwestycyjnej na inicjatywy publiczno-prywatne w krajach nienależących do UE, jak również debata podsumowująca działania prezydencji łotewskiej. W kwestiach budżetowych Parlament będzie głosował nad projektem budżetu korygującego nr 1/2015, który dotyczy Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) oraz nad projektem budżetu korygującego nr 3/2015, uwzględniającego nadwyżkę za rok 2014.

Zachęcamy do śledzenia przebiegu sesji plenarnej w Internecie:
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html#banner_session_live

Dalsze negocjacje w sprawie Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego

We wtorek odbędzie się debata nad zaleceniami PE w sprawie negocjacji TTIP, czyli Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji. Chociaż negocjacje w tej sprawie prowadzi Komisja Europejska, to bez zgody Parlamentu Europejskiego umowa nie będzie mogła wejść w życie. Posłowie Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA) zagłosowali nad raportem zawierającym zaktualizowane wytyczne w tej sprawie w maju. Teraz oczekiwania, jak i obawy względem tej umowy, omówione zostaną na sesji plenarnej w Strasburgu. Grupa EPL zdecydowanie popiera toczące się negocjacje w sprawie TTIP, czemu dała m.in wyraz w przyjętym w kwietniu dokumencie politycznym, stanowiącym oficjalne stanowisko tej największej grupy politycznej PE wobec umowy handlowej UE-USA. 

Porozumienie z Iranem już w tym tygodniu?

Zakończenie negocjacji pomiędzy światowymi mocarstwami a Iranem w sprawie irańskiego programu nuklearnego zapowiedziano na wtorek. W środę parlamentarna Delegacja do Spraw Stosunków z Iranem, której przewodniczy Janusz Lewandowski, ma zamiar przedyskutować i ocenić zawarte porozumienie. Niestety, jak podała agencja Reuters, kwestia zniesienia oenzetowskich sankcji na irański program pocisków balistycznych jest jedną z przeszkód na drodze do osiągnięcia ostatecznego porozumienia.