Posiedzenie Komisji Budżetowej

Posiedzenie Komisji Budżetowej

W środę 9 listopada odbędą się posiedzenia dwóch komisji: Komisji Budżetowej oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Podczas spotkania Komisji Budżetowej posłowie przedyskutują m.in. takie kwestie jak fundusze unijne na rzecz równouprawnienia płci, plan inwestycji zewnętrznych, czy też koszty braku agencji na rynku wewnętrznym.

W czasie posiedzeń zostaną również przedstawione sprawozdania z wdrożenia programów Kreatywna Europa oraz Erasmus +. Oba te programy wchodzą w skład unijnych programów w perspektywie finansowej 2014-2020.  Program Kreatywna Europa dotyczy wsparcia trzech komponentów: medów, kultury oraz części międzysektorowej,  natomiast program Erasmus + to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu.

Dodatkowo podczas spotkania posłowie będą brali udział w głosowaniach dotyczących: uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej do celów płatności zaliczkowych w ramach budżetu ogólnego Unii na rok 2017 oraz rozwiązań dotyczących przepływu uchodźców i migrantów.

Posiedzenie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Posiedzenie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

W tych samych dniach tj. 9 i 10 listopada będzie miało miejsce równie ważne posiedzenie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Program posiedzenia zakłada przede wszystkim dyskusje w zakresie nowej struktury rynku energii. Tematy przewidziane do debaty to m.in. ubóstwo elektryczne, wykorzystanie zakresu częstotliwości 470-790 MHz w Unii, , a także kwestie dotyczące blokowań geograficznych czy wprowadzaniu różnych form dyskryminacji.

Podczas dwudniowych posiedzeń posłowie będą mieli również możliwość wymiany poglądów w zakresie partnerstwa w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego oraz strategii kosmicznej.

Pierwszy dzień obrad zakończy prezentacja rocznego sprawozdania z monitorowania rynków ACER zwieńczona wymianą poglądów wśród posłów, natomiast całość zakończy debata z członkiem Trybunału Alexem Brenninkmeijerem na temat rocznego sprawozdania ETO za 2015 r.