Sesja plenarna w Strasburgu

W poniedziałek o godzinie 17:00 rozpocznie się kolejna sesja plenarna w Strasburgu. W programie sesji między innymi: prezentacja raportu w sprawie praw własności intelektualnej w państwach trzecich, dyskusja nad przeglądem ram zarządzania gospodarczego, jak również debata nad europejską strategią bezpieczeństwa energetycznego. Podczas sesji przewidziano również głosowanie nad wzbudzającym w Parlamencie Europejskim wiele emocji projektem rezolucji w sprawie bieżącej sytuacji politycznej na Węgrzech.

Zachęcamy do śledzenia przebiegu sesji plenarnej w Internecie:
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html#banner_session_live

Spotkanie z przedstawicielami irańskich mniejszości

W środę będzie miało miejsce spotkanie parlamentarnej Delegacji do Spraw Kontaktów z Iranem, której przewodniczy Janusz Lewandowski. Tematem wiodącym posiedzenia będzie sytuacja mniejszości religijnych i etnicznych w Iranie. Na spotkanie zostali zaproszenie przedstawiciele świata nauki oraz reprezentanci mniejszości – Kurdowie oraz Bahaici. Swój udział w obradach delegacji potwierdził również Elmar Brok, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. 

Negocjacje w sprawie TTIP

Również w środę odbędzie się debata oraz głosowanie nad zaleceniami w sprawie negocjacji TTIP, czyli Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji. Parlament Europejski uważnie śledzi proces negocjacji umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, dzięki której utworzona zostanie największa strefa wolnego handlu na świecie. Chociaż negocjacje w tej sprawie prowadzi Komisja Europejska, to bez zgody Parlamentu Europejskiego umowa nie będzie mogła wejść w życie. Posłowie Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA) zagłosowali nad raportem zawierającym zaktualizowane wytyczne w tej sprawie w maju.