Posiedzenie Komisji Budżetowej

11 maja (czwartek) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej. Powinna ona przyjąć opinię przygotowaną przez Jana Olbrychta (dla Komisji Rozwoju Regionalnego) o propagowania efektów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Sugeruje ona wydzielenie specjalnych środków (w ramach unijnej pomocy technicznej) na informację o osiągnięciach polityki spójności .

Na wniosek Finlandii posłowie będą głosować nad uruchomieniem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji. Chodzi o konkretny przypadek: 945 pracowników zwolnionych przez Nokię oraz jej kooperantów. 821 osób otrzyma wsparcie w celu znalezienia  pracy, współfinansowane z w/w funduszu (ponad 2,6 mln EUR).

Kolejne glosowanie dotyczy opinii Gérarda Depreza (ADLE, Belgia) skierowanej do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE). Opinia dotyczy reformy systemu dublińskiego oraz rozporządzenia o kryteriach i mechanizmach ustalania odpowiedzialności państwa członkowskiego  w zakresie rozpatrywania wniosku złożonego przez  obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Posłowie omówią również dwa raporty: o Funduszu Gwarancyjnym dla działań zewnętrznych oraz o gwarancjach UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego w przypadku strat  związanych ze wsparciem projektów inwestycyjnych poza granicami Unii. Oba raporty  przygotowała Eider Gardiazabal Rubial (S&D, Hiszpania).