Posiedzenie Komisji ITRE

W czwartek 11 stycznia poseł Janusz Lewandowski wziął udział w posiedzeniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Pierwszym punkcie na agendzie było rozpatrzenie poprawek (ponad 430!) dot. ustanowienia europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego mającego na celu wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przemysłu obronnego UE. Sprawozdawczyni jest francuska poseł Françoise Grossetête. Posłowie rozpatrzyli także po raz pierwszy sprawozdanie (autorstwa Jerzego Buzka) o wspólnych zasadach rynku wewnętrznego gazu ziemnego oraz opinię o europejskim planie działan „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. W trakcie spotkanie dwa projekty sprawozdań zostały przyjęte przez Komisję: pierwszy dotyczy przyspieszenia innowacji w dziedzinie czystej energii (Jerzy Buzek), a drugi umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Federacyjną Republiką Brazylii (Angelo Ciocca).