Wpływ rosyjskich restrykcji na międzynarodowych przewoźników drogowych

W poniedziałek Parlament Europejski omówi konsekwencje wprowadzenia rosyjskich sankcji i ich wpływ na przewoźników z krajów członkowskich UE. Zerwanie umów z dotychczasowymi dostawcami, bez zachowania okresu przejściowego, zdezorganizowało logistykę dostaw. Drastyczny spadek zamówień przyczynił się do zadłużenia i upadku wielu firm przewozowych, w tym również w Polsce.

Kwestia aktywnego i zdrowego starzenia się w UE

W poniedziałek i wtorek Komisja Europejska wraz z zaproszonymi partnerami organizuje w Brukseli szczyt poświęcony kwestii aktywnego starzenia się. Celem obrad będzie próba odpowiedzi na pytanie w jaki sposób nowe technologie i innowacje mogą przyczynić się do sprostania współczesnym wyzwaniom demograficznym.

Dopuszczalne wagi oraz wymiary pojazdów ciężarowych na drogach UE

We wtorek odbędzie się debata plenarna w PE i głosowanie dotyczące dyrektywy ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym. Nowa dyrektywa przewiduje zwiększenie bezpieczeństwa na drogach na terytorium Wspólnoty, bardziej ekologiczną jazdę oraz reguluje kwestie transgranicznych przejazdów ciężkich pojazdów.

Obchody Światowego Dnia Zespołu Downa

We wtorek dzięki wsparciu Delegacji PO-PSL przedstawiciele Integrującego Stowarzyszenia JEDEN ŚWIAT im. prof. Zbigniewa Religi w Białymstoku wezmą udział w obchodach Światowego Dnia Zespołu Downa, które odbędą się w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Podczas szeregu spotkań i seminariów poruszone zostaną najważniejsze kwestie związane z finansowaniem badań oraz funkcjonowaniem osób z zespołem Downa w społeczeństwie.

Spotkanie ministrów w Brukseli

We wtorek w Brukseli spotkają się ministrowie finansów 28 państw członkowskich UE, w czwartek spotkają się unijni ministrowie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, a na piątek przewidziano spotkanie ministrów transportu.

Morderstwo Borysa Niemcowa i sytuacja polityczna w Rosji

W środę podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego odbędzie się debata poświęcona morderstwu rosyjskiego opozycjonisty Borysa Niemcowa oraz represjom wobec oponentów Kremla. Grupa EPL określiła w tym tygodniu zabójstwo Niemcowa jako „najbardziej znaczące zabójstwo polityczne w najnowszej historii Rosji”. Zwróciła się również do przywódców państw UE, by „wzięli pod uwagę to morderstwo, gdy będą zaostrzać sankcje UE wobec Rosji”. Rezolucja PE poruszająca tę kwestię oraz sytuację polityczną w Rosji będzie poddana pod głosowanie w czwartek.

Spotkanie Delegacji do Spraw Stosunków z Iranem

W środę wieczorem Poseł Janusz Lewandowski będzie przewodniczył spotkaniu Delegacji do Spraw Stosunków z Iranem. Tematem spotkania będzie przygotowanie wizyty członków irańskiego parlamentu w Brukseli. Wizyta zaplanowana jest na pierwszy tydzień maja.