Bez niezwykłej kariery kłamstwa nie sposób wyjaśnić, dlaczego Polska, uznawana dotąd za wzór dla innych krajów, znalazła się na unijnej oślej ławce. Dariusz Rosati wskazał trzy koronne przykłady oszustwa: Smoleńsk, „Polska w ruinie” i obietnice wyborcze („Gazeta Wyborcza”, 23 maja 2016). Ale jest tego dużo więcej, stąd mój poszerzony katalog. Gazeta Wyborcza