Ogólnopolska Olimpiada „Gwiezdny Krąg”

„10 lat Polski w UE – 10 lat Gwiezdnego Kręgu”.

Celem Olimpiady jest popularyzowanie wiedzy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat integracji europejskiej, polityk unijnych, zasad demokratycznego państwa prawa, mechanizmów funkcjonowania instytucji europejskich, systemu prawa unijnego oraz praw i obowiązków przysługujących obywatelom Wspólnoty.

Nagrodą główną dla trzech finalistów jest staż w Brukseli ufundowany przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”. Dodatkową nagrodą jest wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim na zaproszenie Janusz Lewandowskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego.

Organizatorem Olimpiady jest Miasto Słupsk, Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct w Polsce oraz Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”.