Biuro w Brukseli

Tomasz Winiecki
Tomasz Winiecki
tomasz.winiecki@ep.europa.eu

Biuro w Sopocie

Alicja Langowska
Alicja Langowska
alicja.langowska@januszlewandowski.pl