05.06.2017 – Poseł Janusz Lewandowski wziął udział w debacie „Międzynarodowa Solidarność w XXI wieku” w Europejskim Centrum Solidarności.

Dyskusja toczy się m.in. wokół zagadnień: Czy jesteśmy w stanie utrzymać transatlantycką solidarność? Czy solidarność na szczeblu regionalnym europejskim jest nadal możliwa? Dlaczego inni muszą płacić za Grecję? Co z przyszłością pomocy strukturalnej w UE? Czy Brexit doprowadzi do radykalnej redukcji współpracy pomiędzy Wielką Brytanią i UE? Czy możemy zbudować stabilne ponadnarodowe ramy solidarności w dobie narastających konfliktów interesów politycznych i gospodarczych oraz różnic kulturowych?

Miedzsol