W najbliższy piątek 30.09.2015 roku Poseł Janusz Lewandowski weźmie udział w obradach Okrągłego Stołu, które mają się odbyć w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska. Tematem przewodnim obrad jest: „Możliwości praktycznej współpracy przedsiębiorców regionu Bałtyku w aktualnej sytuacji”. Jak co roku spotkanie organizowane jest przez Klub Wschodni, Stowarzyszenie Wspierania Współpracy Gospodarczej ze Wschodem oraz Międzynarodowy Kongres Przemysłowców i Przedsiębiorców z Moskwy w porozumieniu z Prezydentem Miasta Gdańska.