Zapraszamy do udziału w konkursie na profilu Janusza Lewandowskiego na Facebooku. Konkurs będzie opierał się na pytaniach w formie quizu widniejących w postach. Osoba, która jako pierwsza udzieli prawidłowej odpowiedzi zostaje zwycięzcą. W nagrodę otrzymuje kalendarz książkowy oraz zestaw upominków związanych z frakcją EPL w Parlamencie Europejskim. Wręczenie upominków odbywać się będzie w formie odbioru osobistego w siedzibie biura w Sopocie lub pocztą tradycyjną. Pytania konkursowe będą ukazywały się na fanpage’u Janusza Lewandowskiego posła do PE raz w tygodniu, w każdy wtorek. Zapraszamy !

 

REGULAMIN KONKURSU – QUIZ FACEBOOK’OWY

§1 Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie, zasady przebiegu Konkursu
oraz zasady przyznawania nagród.
2. Organizatorem Konkursu jest Biuro Poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Lewandowskiego.
3. Celem Konkursu jest:
• zwiększenie aktywności członków fanpage’a Europosła,
• zachęcenie do częstszego korzystania i przeglądania profilu,
• promowanie oraz przybliżanie działalności Posła Janusza Lewandowskiego.
4. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się w dniu 19.01.2016 i trwa do odwołania
§2 Organizacja konkursu
1. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem serwisu facebook, na fanpage’u Posła Janusza Lewandowskiego.
2. Konkurs ten będzie opierał się na pytaniach w formie quizu, widniejących w postach na profilu facebook’owym Europosła.
3. Pytania konkursowe będą ukazywały się na fanpage’u Posła raz w tygodniu, w każdy wtorek.
4. Procedura dodawania postu z pytaniem konkursowym jest następująca:
a) pierwszy post wstawiany na fanpage’a ukazywać się będzie co wtorek o godzinie 12
i zawierać będzie informacje przypominającą o konkursie,
b) drugi post wstawiany na fanpage’a, tego samego dnia (wtorek) o godzinie 18 przedstawiać będzie pytanie konkursowe,
c) trzeci post wyświetli się Uczestnikom Konkursu również na fanpage’u i przedstawiać będzie imię oraz nazwisko Zwycięzcy z prośbą
o kontakt w sprawie odbioru nagrody.
5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca prywatne konto na portalu społecznościowym facebook.
6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
7. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić następujące warunki:
a) zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu Konkursu (zamieszczonego na stronie www.januszlewandowski.pl),
b) dołączyć do fanów profilu Posła Janusza Lewandowskiego na portalu społecznościowym facebook.
8. Spełnienie warunków określonych w punkcie 5 niniejszego paragrafu świadczy
o zakwalifikowaniu się do możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§3 Zasady przyznawania nagród
1. Zwycięzcą cotygodniowego Konkursu jest osoba, która jako pierwsza udzieli prawidłowej odpowiedzi (w przypadku udzielenia odpowiedzi w tym samym czasie przez kilku uczestników, nagrodzone zostaną max. 2 osoby).
2. Odpowiedź musi znajdować się w komentarzu, pod postem zawierającym pytanie konkursowe.
3. W nagrodę Zwycięzca otrzymuje zestaw upominków związanych z Europejską Partią Ludową w Parlamencie Europejskim.
4. Wręczenie nagród odbywać się będzie w formie:
a) odbioru osobistego w siedzibie Biura Posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Lewandowskiego, ul. Bohaterów Monte Cassino 25/26, 81-767 Sopot,
b) wysyłki drogą pocztową.
5. W sytuacji, w której Zwycięzca wybierze odbiór nagrody drogą pocztową, zobowiązany jest on
do przekazania Organizatorowi wszystkich informacji niezbędnych do wysłania nagrody.

§4 Przetwarzanie danych osobowych
1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator Konkursu.
3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu oraz
w celach marketingowych.
4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

§5 Postanowienia końcowe
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.