08.09.2017 – Pan poseł Janusz Lewandowski odwiedził tereny zniszczone przez nawałnicę na Pomorzu w ramach delegacji EPL z Parlamentu Europejskiego, razem z wiceprzewodniczącą PE Mairead McGuinness oraz przewodniczącą Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Adiną Valean. Głównym celem delegacji było zaangażowanie chadeckich partnerów do pomocy zniszczonym terenom.

Znisz1

Znisz2