26 lutego w Słupsku odbyła się Gala XI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „GWIEZDNY KRĄG” skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.
Tegoroczna edycja Olimpiady przebiegała pod hasłem „Tolerancja i szacunek – niezbędne elementy tożsamości Europy”.
Celem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” jest popularyzowanie wiedzy wśród uczniów polskich szkół ponadgimnazjalnych idei Zjednoczonej Europy, zasad demokratycznego państwa prawa, historii integracji Unii Europejskiej, mechanizmów funkcjonowania instytucji europejskich, systemu prawa unijnego, praw i obowiązków przysługującym obywatelom Unii Europejskiej oraz polityk Unii Europejskiej.
Patronach honorowy nad Olimpiadą objął ponownie Janusz Lewandowski poseł do PE, który ufundował udział w wyjeździe studyjnym do Parlamentu Europejskiego w Brukseli dla trzech osób.
Laureatom gratulujemy.