07.09.2017 – Pan poseł Janusz Lewandowski uczestniczył w XXVII Forum Ekonomicznym w Krynicy.

Do górskiego uzdrowiska przyjechało w tym roku 3 tysiące gości z Europy, Azji, Stanów Zjednoczonych i Rosji w tym 500 dziennikarzy reprezentujących 150 redakcji.

http://www.forum-ekonomiczne.pl/category/wydarzenia/forum-ekonomiczne/

Krynica