O niepokoju i zdumieniu jakie budzi brexit

Wystąpienie Posła Janusza Lewandowskiego podczas debaty dot. przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21–22 marca oraz wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE, 13 marca, Strasburg:

„Lubię brytyjskie seriale, ale tego serialu – brexit – długiego serialu – nie da się lubić, budzi coraz większy niesmak.

Z rosnącym niepokojem i zdumieniem nawet obserwuję chaos polityczny na Wyspach, a daję temu wyraz między innymi dlatego, że jak już kiedyś mówiłem – w tej dawnej części komunistycznej Europy środowiska opozycyjne szukały wzorca dobrej demokracji i dla mojego środowiska, w którym był również Donald Tusk, tym wzorcem była dojrzała i sprawna demokracja parlamentarna Wielkiej Brytanii. Im większy podziw kiedyś, tym większe rozczarowanie dzisiaj, bo dwa tygodnie przed datą mamy partyjne rozgrywki, imposybilizm w wyłonieniu większości na rzecz pozytywnego rozwiązania. Większość na nie to nie jest żadna polityczna sztuka. Nie rozumiem polityków, którzy wykreślają bezumowne rozstanie ze scenariuszy, a jednocześnie głosują przeciw porozumieniom – jedynym, które są na stole. Rośnie więc niepewność, jako koszt, po obu stronach kanału – ludzka i biznesowa, w tym niepewność losu około miliona moich rodaków, którzy na Wyspach Brytyjskich znaleźli lepsze życie, lepszą pracę.

Nie wiem, jaki jest sens w ewentualnym wydłużaniu tego okresu, bo jak wypełnić go pozytywną treścią, skoro nie udało się przez dwa lata? Trzeba się niestety szykować na najgorszy scenariusz. W agendzie najbliższej Rady jest również przeciwdziałanie dezinformacji. Jedno z drugim ma wiele wspólnego, bo referendum brytyjskie było wypełnione po brzegi dezinformacją – własną i importowaną, głównie z Rosji.

Uważam, że przed przyszłym Parlamentem, przed przyszłą Radą i przyszłą Komisją staje wielkie zadanie przeciwdziałania czy też umocnienia bardzo szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa. Ochrona danych, przeciwdziałanie trollom, ale także w części zupełnie militarnej – przeciwdziałanie niebezpiecznym najazdom z zewnątrz”.

Wideo wystąpienia: http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/vod.html?mode=unit&vodLanguage=PL&vodId=1552471514542#

Zapowiedzi tygodnia

Opieka rodzicielska i uprowadzenie dziecka za granicę

W środę debatą a w czwartek głosowaniem zakończy się dyskusja w Parlamencie Europejskim nad zmianą rozporządzenia o jurysdykcji, uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich, opieki rodzicielskiej oraz uprowadzeń rodzicielskich dzieci za granice. Nowe przepisy stawiają w centrum dobro dziecka, gdy rodzice decydują się rozstać lub gdy sąd decyduje o umieszczeniu dziecka poza rodzina. Współpraca sadów i gramów centralnych będzie teraz ściślejsza, co oznacza szybsze działanie i podejmowanie decyzji w najlepszym interesie dziecka. Wysłuchanie dziecka, mediacja czy 6 tygodniowe terminy przy procedurze powrotu dziecka po uprowadzeniu to kilka z wielu zmian wprowadzanych przez państwa członkowskie. Sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego jest Tadeusz Zwiefka, wiceprzewodniczący Grupy EPL .

Środa, 13 marca, godz. 22:00, debata plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Czwartek, 14 marca, godz. 12:00, głosowanie plenarne, Parlament Europejski, Strasburg

Sygnał Parlamentu ws. wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju przez UE

W czwartek odbędzie się debata i głosowanie nad projektem rezolucji PE związanym z procesem monitorowania i przeglądem postępów w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju, który odbywa się co roku w lipcu na forum politycznym wysokiego szczebla (HLPF), a co cztery lata na szczeblu szefów państw i rządów – po raz pierwszy we wrześniu 2019 r. Te 17 Celów ONZ opiera się na sukcesach Milenijnych Celów Rozwoju, przy jednoczesnym uwzględnieniu nowych obszarów, takich jak zmiana klimatu, nierówności ekonomiczne, innowacje czy zrównoważona konsumpcja. Rezolucja jest również reakcją na dokument refleksyjny Komisji Europejskiej „W kierunku zrównoważonej Europy do 2030 r.”, opublikowany w końcu stycznia. Poseł Bogusław Sonik jest zaangażowany w pracę nad tym dokumentem z ramienia Grupy EPL.

Czwartek, 14 marca, godz. 9:00-10:00, debata plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Czwartek, 14 marca, godz. 12:00, głosowanie plenarne, Parlament Europejski, Strasburg

Europejski Korpus Solidarności

W nadchodzącym tygodniu w Strasburgu odbędzie się debata oraz głosowanie nad rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Europejski Korpus Solidarności”. Program ten ma umożliwić w latach 2021–2027 co najmniej 350 tys. młodych Europejczyków wspieranie społeczności w potrzebie poprzez wolontariat, praktyki zawodowe i staż. Do Europejskiego Korpusu Solidarności zostanie włączony wolontariat mający na celu wspieranie pomocy humanitarnej w państwach trzecich, który dotychczas funkcjonował w ramach odrębnej inicjatywy. Prace nad dokumentem w Komisji Rozwoju, z ramienia Grupy EPL koordynował europoseł Adam Szejnfeld.

Poniedziałek, 11 marca, godz.18:00, debata plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Wtorek, 12 marca, godz. 12:30, głosowanie plenarne, Parlament Europejski, Strasburg

Plan dla kontynuacji Erasmus+ w przypadku twardego Brexitu

Na środowym posiedzeniu plenarnym w Strasburgu odbędzie się głosowanie rozporządzenia ustanawiającego przepisy dotyczące kontynuacji trwających działań w zakresie mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+ w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE. Celem rozporządzenia jest zapewnienie – w przypadku braku ratyfikacji umowy o wystąpieniu – kontynuacji trwających działań w zakresie mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+ z udziałem Zjednoczonego Królestwa, bez zmiany kwot przyznanych na program ani sposobów ich zapewnienia. Szacuje się, że w momencie wycofania się Zjednoczonego Królestwa z UE prawie 14 000 uczniów z państwa członkowskich UE będzie w Wielkiej Brytanii i około 7 000 uczących się z Wielkiej Brytanii w 27 państwach członkowskich. Sprawozdawcą rozporządzenia jest poseł Bogdan Zdrojewski.

Środa, 13 marca, godz. 12.00, głosowanie plenarne, Parlament Europejski, Strasburg

Ostatnie w tej kadencji spotkanie Delegacji Stowarzyszenia UE-Ukraina

W środę i czwartek odbędzie się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Delegacji Stowarzyszenia UE-Ukraina. Jest to wspólne posiedzenie posłów ukraińskiej Rady Najwyższej oraz europosłów. Omawiając dotychczasową współpracę m.in. ws. bezpieczeństwa, sytuacji humanitarnej, energetyki, walki z korupcją czy cyfryzacji, posłowie z Ukrainy i UE przyjmą rekomendacje podkreślające dalsze kroki w rozwoju stosunków między Kijowem a Brukselą. To bardzo ważny dokument, szczególnie w kontekście nadchodzących eurowyborów, jak również wyborów prezydenckich i parlamentarnych na Ukrainie, które potencjalnie mogą zmienić wektor tej współpracy. Spotkaniu będzie współprzewodniczyć Prof. Dariusz Rosati (szef Delegacji Parlamentu Europejskiego ds. relacji z Ukrainą).

Środa, 13 marca, godz. 15:00-17:00, sala tbc, Parlament Europejski, Strasburg

Czwartek, 14 marca, godz. 9:00 – 12:00, sala SDM S5, Parlament Europejski, Strasburg