Czas na reformę dochodów budżetu UE!

Parlament Europejski rozpoczął dziś (środa 24 stycznia) pracę nad sprawozdaniem w sprawie reformy systemu zasobów własnych Unii Europejskiej. Sprawozdawcą dokumentu jest przewodniczący delegacji PO-PSL Janusz Lewandowski oraz belgijski poseł Gérard Deprez.

Projekt ten (zgodnie z ideą sformułowaną przez Grupę Wysokiego Szczebla ds. Środków Własnych pod przewodnictwem Mario Montiego) zakłada dogłębną reformę systemu zasobów własnych, w tym wprowadzenie nowych kategorii zasobów. Reforma winna być wprowadzona bardzo szybko jako niezbędny składnik porozumienia dotyczącego kolejnych wieloletnich ram finansowych.

Utworzenie nowych zasobów własnych ma na celu: – konsolidację jednolitego rynku; – ograniczenie spekulacji finansowych i wzmocnienie sprawiedliwości podatkowej; – propagowanie transformacji sektora energetycznego i walkę z globalnym ociepleniem.

Projektowane zasoby własne opierają się m. in. na podatku od transakcji finansowych oraz na opodatkowaniu przedsiębiorstw sektora cyfrowego. Takie rozwiązanie pozwoli wypełnić lukę powstałą po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE, a nawet umożliwiając finansowanie wyższego poziomu wydatków UE po roku 2020.

Głosowanie plenarne nad propozycją rozporządzenia przewidziano na marzec 2018 r.