Wystąpienie posła Janusza Lewandwoskiego w czasie debaty dotyczącej stosunków UE - Iran

 Zachęcamy do obejrzenia wystąpień posła Janusza Lewandwoskiego na sesji plenarnej 24.10 – 27.10

Wystąpienie posła Janusza Lewandwoskiego w czasie debaty dotyczącej Wieloletnich Ram Finansowych

Wystąpienie posła Janusza Lewandwoskiego w czasie debaty dotyczącej konkluzji Rady Europejskiej