Pierwsza mini-sesja plenarna w 2017 roku

W dniach 1 i 2 lutego odbyła się pierwsza mini-sesja plenarna w 2017 roku.

W trakcie tego posiedzenia poseł Tadeusz Zwiefka przedstawił sprawozdanie w kwestii transgranicznych aspektów adopcji. Raport zakłada, że powinny istnieć pewne podstawowe standardy, które będą przestrzegane w procedurze adopcji, np. dziecko ma prawo być wysłuchane i adopcja nie powinna się odbywać bez uzyskania zgody rodziców biologicznych.

Zaproponowana została też współpraca w ramach szkolenia sędziów i dążenia do specjalizacji w zakresie adopcji z elementami transgranicznymi oraz na zwalczaniu przestępczości na polu adopcji. Poruszony został również temat tego, na jakich zasadach powinien opierać się wniosek o rozporządzenie o uznawaniu krajowych orzeczeń o adopcji.

Dyskusji plenarnej został także poddany stan unii energetycznej, zarządzanie migracją wzdłuż szlaku środkowo-śródziemnomorskiego, sytuacja w Sudanie Południowym oraz kryzys praworządności w Demokratycznej Republice Konga i w Gabonie.