25 listopada Poseł Janusz Lewandowski podczas wizyty w Słupsku, podpisał porozumienie z władzami  Akademii Pomorskiej, na mocy którego, raz do roku student wybrany w drodze konkursu odbędzie staż, w biurze poselskim w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Tegorocznym laureatem jest Nazar Antonyk, student III roku Politologii. Kolejnym punktem wizyty była debata pt „Unia Europejska na rozdrożu” z udziałem studentów i uczniów słupskich szkół ponadgimnazjalnych. Następnie Pan poseł spotkał się z samorządowcami, oraz wziął udział w spotkaniu otwartym z mieszkańcami, które odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej.