Wieloletnie Ramy Finansowe i zasoby własne UE na lata 2021-2027

Rozpatrzenie projektu sprawozdania dot. wieloletniego budżetu 2021-27 oraz reformy systemu zasobów własnych UE

Podczas wtorkowego posiedzenia komisji budżetowej PE Janusz Lewandowski wraz z Janem Olbrychtem przedstawili projekt sprawozdania wstępnego w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) na lata 2021-2027 oraz zasobów własnych UE.

W kwestii WRF Parlament proponuje m. in. podwyższenie budżetu do 1324.1 mld euro (w cenach stałych 2018) co odpowiada 1,3% dochodu narodowego brutto (DNB) UE27. Tym samym sprzeciwi się zaproponowanym przez Komisję Europejską radykalnym cięciom środków na politykę spójności oraz wspólną politykę rolną wraz z dopłatami dla rolników.

Transmisje z komisji budżetowej można obejrzeć tutaj: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20181009-1000-COMMITTEE-BUDG

Warto wiedzieć:

▪️W PE za Wieloletnie Ramy Finansowe (WRF) odpowiada Jan Olbrycht. Natomiast za zasoby własne UE odpowiada Janusz Lewandowski,
▪️Są członkami Grupy Kontaktowej prowadzonej przez prezydenta Parlamentu Antonio Tajaniego,
▪️Współtworzą 5-osobowy Zespół Negocjacyjny, który będzie reprezentował Parlament w negocjacjach z Radą.

43467052 10157883629343642 7762673403449835520 N

Zapowiedzi tygodnia

Parlament przedstawia projekt wieloletniego budżetu 2021-27 oraz reformy systemu zasobów własnych UE zgodny z oczekiwaniami obywateli

Podczas wtorkowego posiedzenia komisji budżetowej PE zostanie przedstawiony projekt sprawozdania wstępnego w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021–2027 oraz zasobów własnych UE. Parlament zaproponuje m.in. podwyższenie budżetu do 1324.1 mld euro (w cenach stałych 2018) – co odpowiada 1,3% DNB dochodu narodowego brutto UE27, sprzeciwiając się jednocześnie zaproponowanym przez Komisję Europejską radykalnym cięciom środków na politykę spójności i wspólną politykę rolną wraz z dopłatami dla rolników. Rozporządzenie o Wieloletnich Ramach Finansowych (WFR) uchwalane jest przez państwa członkowskie jednomyślnie, po uzyskaniu zgody Parlamentu. Stałymi sprawozdawcami Parlamentu Europejskiego ds. WRF i zasobów własnych UE są Jan Olbrycht i Janusz Lewandowski.

Wtorek, 9 października, godz. 10:00, sala ASP 1G3

Prawa podróżujących koleją

Podczas wtorkowego posiedzenia Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) odbędzie się głosowanie w sprawie rozporządzenia dotyczącego praw i obowiązków pasażerów podróżujących koleją. Eurodeputowani będą głosowali nad wzmocnieniem praw pasażerów oraz zwiększeniem transparencji informacji o połączeniach. Posłowie PO – Róża Thun (sprawozdawczyni-cień w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów) oraz Elżbieta Łukacijewska i Marek Plura (zajmujący się tym tematem w Komisji Transportu) zaproponowali szereg rozwiązań poprawiających sytuację pasażerów, w tym rozciągnięcie przepisów chroniących niepełnosprawnych na wszystkie rodzaje kolei i ułatwienia dla podróżujących z rowerami. Deputowani zabiegają o większą konkurencję na rynku kolejowym, a także spadek cen i wzrost dostępności biletów na trasy międzynarodowe.

Głosowanie: Wtorek, 9 października, 09:05, sala ASP3G3, PE, Bruksela

Konferencja prasowa: 9 października, 11:15, przed salą ASP 3G3

WOŚP oraz Alicja Szatkowska laureatami Nagrody Obywatelskiej Parlamentu Europejskiego

We wtorek w Brukseli po raz 20 przyznana zostanie Europejska Nagroda Obywatelska. Jest ona wyróżnieniem Parlamentu Europejskiego dla obywateli, grup, stowarzyszeń lub organizacji za ich szczególne osiągnięcia i zaangażowanie w działalność promującą lepsze zrozumienie i ściślejszą integrację między obywatelami a państwem, ułatwianie współpracy w Unii Europejskiej oraz codzienną działalność odzwierciedlającą wartości zawarte w Karcie Praw Podstawowych UE. Wśród laureatów tegorocznej edycji są Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, zgłoszona w imieniu polskiej delegacji w Grupie EPL przez europosłów Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz, Tadeusza Zwiefkę, Janusza Lewandowskiego i Krzysztofa Hetmana oraz Alicja Szatkowska, nominowana do nagrody przez europosła Marka Plurę. Celem Fundacji WOŚP jest ratowanie życia chorych, w szczególności dzieci, działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również promocja profilaktyki zdrowotnej. Pani Alicja Szatkowska od lat działa na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, godności ludzkiej, praw dziecka i niedyskryminacji. Jest związana ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miliczu.

Wtorek, 9 października, godz.: 17:30, sala Yehudi Menuhin

5 miliardów euro dla regionów górniczych

Posłowie komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) zagłosują we wtorek nad stanowiskiem w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027. Jeden z głównych postulatów opinii, przygotowanej przez przewodniczącego komisji Jerzego Buzka, to powołanie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej z budżetem co najmniej 5 mld euro na wsparcie dla unijnych regionów górniczych, takich jak Śląsk.

Wtorek, 9 października, godz.: 10:00, sala 3C050

Bardziej cyfrowa Europa

Podczas poniedziałkowego posiedzenia Komisji Kultury i Edukacji zostanie przedstawiona opinia Komisji CULT do nowego programu „Cyfrowa Europa”. Stanowiący element kolejnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027 program, którego budżet wynosi 9,2 mld EUR, ma na celu kształtowanie transformacji cyfrowej Europy z korzyścią dla obywateli i przedsiębiorstw. Sprawozdawcą opinii jest poseł Bogdan Wenta.

Poniedziałek, 3 września, godz. 15-18.30, sala ASP3E2

Raport o cyfryzacji w krajach rozwijających się

Digitalizacja jest istotnym czynnikiem zrównoważonego rozwoju, a technologie cyfrowe przyczyniają się do zmniejszenia ubóstwa poprzez zwiększenie konkurencyjności gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy. Niestety kraje rozwijające się tracą szanse na wykorzystanie kapitału ludzkiego do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju dzięki nowym technologiom. Raport jest konsekwencją ogłoszonej w zeszłym roku strategii Komisji Europejskiej dotyczącej uwzględnienia digitalizacji w polityce rozwojowej UE, ogłoszonej w ubiegłym roku. We wtorek podczas posiedzenia Komisji Rozwoju odbędzie się głosowanie nad raportem o wpływie cyfryzacji na państwa rozwijające się. Autorem raportu jest Bogdan Wenta, koordynator EPL w Komisji DEVE.

Wtorek, 9 października, godz.: 14:30-15:15, sala ASP 3E2

Unijna agencja ds. swobodnego przepływu usług i osób

Podczas wtorkowego posiedzenia komisji Transportu i Turystyki w Parlamencie Europejskim (TRAN) odbędzie się głosowanie nad opinią do rozporządzenia o utworzeniu Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA), której sprawozdawczynią-cieniem jest europosłanka PO Elżbieta Łukacijewska. Eurodeputowani zadecydują o powstaniu i kompetencjach nowej zdecentralizowanej agencji UE. Elżbieta Łukacijewska, koordynująca prace nad opinią z ramienia Grupy EPL w Parlamencie Europejskim zaproponowała szereg poprawek według których ELA będzie pełniła funkcje informacyjne i usługowe dla przedsiębiorców (szczególnie małych i średnich) oraz będzie podstawowym źródłem wiedzy na temat systemów prawnych wszystkich krajów Unii, a także dzięki której poznają zasady delegowania, czy swoje prawa i obowiązki w sytuacjach transgranicznych.

Głosowanie: Wtorek, 9 października, godz.: 9:00, sala ASP3G3, Parlament Europejski, Bruksela

Komisja Kultury i Edukacji o przyszłych Wieloletnich Ramach Finansowych

Na wtorkowym posiedzeniu Komisji Kultury i Edukacji odbędzie się dyskusja nad projektem opinii w sprawie następnych Wieloletnich Ram Finansowych (WRF). W ramach przygotowania stanowiska Parlamentu odnośnie WRF na okres po 2020 r. kluczowym dla Komisji Kultury i Edukacji pozostaje, aby zwiększyć poziom finansowania przeznaczonego na realizowane w całej UE programy współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i badań, które wyraźnie wykazały swoją europejską wartość dodaną oraz cieszą się niesłabnącą popularnością wśród beneficjentów. Jednocześnie posłowie dyskutować będą o konieczności terminowego przyjęcia WRF na okres po 2020 r. i powiązanych rozporządzeń dotyczących programów, w celu przeciwdziałania problemom we wdrażaniu programów. Sprawozdawcą cieniem opinii jest poseł Bogdan Zdrojewski.

Wtorek, 10 października, godz. 9:00, sala ASP 1G3, Parlament Europejski, Bruksela

Sprawiedliwe opodatkowanie firm cyfrowych na wspólnym rynku

Jednym z priorytetów Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego jest dążenie do sprawiedliwej i równej konkurencji firm na wspólnym rynku. Na tym skupia się również nowa inicjatywa Komisji Europejskiej, by przedsiębiorstwa cyfrowe na unijnym rynku – tak jak firmy tradycyjne – płaciły podatki tam, gdzie tworzony jest ich dochód. We wtorek podczas posiedzenia Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych zaprezentowany zostanie raport autorstwa Prof. Rosatiego w sprawie przepisów dotyczących opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca. Popierając Komisję Europejską w jej obserwacjach, Prof. Rosati, po konsultacjach z wieloma firmami, wprowadza m.in. zapisy ułatwiające przedsiębiorstwom i państwom członkowskim prawidłowe egzekwowanie tego prawa. Opr&oac ute;cz bycia autorem dokumentu, Prof. Dariusz Rosati jest także koordynatorem i rzecznikiem Grupy EPL w komisji TAX3, zajmującej się również m.in. nadużyciami podatkowymi firm cyfrowych.

Wtorek, 9 października, godz. 9:45, sala JAN 4Q2, Parlament Europejski, Bruksela

Seminarium: Mali ludzie, wyzwania i szanse

W środę europoseł Marek Plura zaprasza na seminarium „Mali ludzie – wyzwania i szanse”. Debata z udziałem europarlamentarzystów oraz środowiska osób o niskim wzroście poświęcona będzie tematom Europejskiej Strategii Niepełnosprawności, dostępności oraz w szczególności przeciwdziałaniu dyskryminacji. – Chciałbym, aby to spotkanie było dobrą okazją do wymiany doświadczeń na temat wyzwań i najlepszych praktyk pomiędzy organizacjami z różnych krajów. Wspólnie możemy pracować nad tym, aby nagłaśniać problem barier oraz dyskryminacji, z którą spotyka się ta grupa ludzi – mówi Marek Plura. Seminarium współorganizują europosłowie Jana Zitnanska, MEP i Peter Kouroumbashev.

Środa, 10 października, godz.: 13:00-15.00, sala ASP A1H1, Bruksela

Cyfrowe wyzwania dla bibliotek

We wtorek, w ramach Tygodnia Kodowania, odbędzie się interaktywna wystawa pt. „Generation Code: Born at the Library”. Wystawa ma na celu przedstawienia, w jaki sposób biblioteki publiczne w Europie radzą sobie z cyfryzacją. Goście wystawy będą mieli okazję zaznajomić się ze światem wirtualnej rzeczywistości, wyrazić swoją opinię na temat dzisiejszych wyzwań w Europie oraz poznać najlepsze biblioteki z każdego kraju członkowskiego i liczebną młodą kreatywność. W trakcie lunchu między 12:30-14:30 na trzecim piętrze odbędzie się spotkanie z lokalnymi bibliotekarzami, a o godz. 18:00 zapraszamy na recepcję VIP z Komisarzem Tiborem Navracsics i Dyrektorką Grow With Google Kateriną Havrlant. Poseł Michał Boni jest współgospodarzem wydarzenia.

http://meplibrarygroup.eu/index.php/generationcode-3/

Wtorek, 9 października, godz.: 18.00, Biblioteka Parlamentu Europejskiego ASP5

Jak polepszyć mobilność w europejskich miastach?

We wtorek z inicjatywy Jana Olbrychta, przewodniczącego Intergrupy URBAN, odbędzie się spotkanie robocze na temat mobilności miejskiej. W dyskusji z posłami będą uczestniczyć przedstawiciele jednego z dwunastu tzw. partnerstw europejskiej agendy miejskiej.

Partnerstwo zajmujące się mobilnością miejską to grupa europejskich miast -Gdynia (PL), Karlsruhe (DE), Bari (IT), Bielefeld (DE), Burgas (BG), Malmö (SE), Nijmegen (NL, Torres Vedras (PT) – regionów, władz centralnych oraz organizacji reprezentujących władze lokalne i regionalne jak i partnerów zajmujących się tematyką transportu w miastach. Celem partnerstwa jest opracowanie konkretnych sugestii polepszenia prawodawstwa europejskiego w dziedzinie mobilności miejskiej oraz wymiana dobrych praktyk.

Intergrupa URBAN działa w Parlamencie od trzech kadencji, od dwóch jej pracom przewodniczy poseł Jan Olbrycht. Skupia 87 eurodeputowanych z różnych grup politycznych i różnych komisji parlamentarnych, których wspólnym celem jest praca nad kluczowymi zagadnieniami mającymi wpływ na rozwój europejskich miast. Swoje działania Intergrupa realizuje współpracując ze 128 organizacjami reprezentującymi interesy europejskich miast lub pracujących w dziedzinach związanych z rozwojem miejskim na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. http://www.urban-intergroup.eu

“An Urban Agenda for the European Union – Partnership for Urban Mobility”, 9 października, godz.: 8:10 – 9:30

Zdrowie psychiczne a sport wyczynowy

W związku ze Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego, tematem organizowanego w środę przez Intergrupę Sport śniadania roboczego będzie znaczenie równowagi psychicznej w sporcie.

Podczas spotkania eksperci z European Brain Council , Vrije Universiteit Brussel oraz sportowcy omówią wpływ zdrowia dobrego samopoczucia sportowców na ich sukcesy i wyniki, a także uznanie potrzeby świadczenia profesjonalnych usług wsparcia zdrowia psychicznego osobom na najwyższym poziomie sportu wyczynowego. Spotkanie otworzy Bogdan Wenta, Wiceprzewodniczący Intergrupy Sport w Parlamencie Europejskim.

Środa, 10 października, godz.: 8:00-9:30, sala ASP 5G305

Europejski Tydzień Regionów i Miast

Jak co roku, Jan Olbrycht będzie aktywnie uczestniczył w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast, największym dorocznym wydarzeniu organizowanym w Brukseli dotyczącym europejskiej polityki regionalnej i miejskiej. Jan Olbrycht, zajmujący się od lat rozwojem regionalnym oraz jako przewodniczący Intergrupy URBAN, wystąpi w środę rano na seminarium nt. strategii miejskich organizowanym przez sieć 6 największych miast Finlandii. Po południu z kolei, poseł weźmie udział w konferencji poświęconej agendzie miejskiej EU. W czwartek Jan Olbrycht, jako stały sprawozdawca PE ds. Wieloletnich Ram Finansowych, będzie dyskutował o roli europejskich funduszy strukturalnych we wspieraniu innowacyjnych rozwiązań w regionach UE.

Europejski Tydzień Regionów i Miast to coroczny cykl wydarzeń gromadzący w Brukseli ekspertów oraz polityków szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego i europejskiego zajmujących się na co dzień rozwojem regionalnym i miejskim. W ciągu czterech dni europejskie miasta i regiony zaprezentują swoje dokonania we wspieraniu wzrostu gospodarczego i wdrażaniu europejskiej polityki spójności.

https://europa.eu/regions-and-cities/home_en

Poniedziałek- Czwartek, 8-11 października