Praca delegacji parlamentarnych

Delegacje Parlamentu Europejskiego utrzymują stosunki dyplomatyczne i prowadzą wymianę informacji z parlamentami państw, które nie należą do Unii Europejskiej.

Delegacje Parlamentu Europejskiego, reprezentujące Unię Europejską za granicą, jednocześnie upowszechniają w krajach trzecich wartości, na jakich opiera się Unia Europejska, a mianowicie zasad wolności i demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód oraz zasad państwa prawa.
Poseł Janusz Lewandowski jest członkiem delegacji do spraw stosunków z Iranem oraz Chinami.