Ważą się losy pomocy dla Grecji

Ministrowie finansów strefy euro mają zdecydować na początku tego tygodnia, czy władze w Atenach otrzymają kolejne pożyczki. Spór dotyczy warunków, na jakich miałyby one być udzielone.

Dyskusja nad kwestią Systemu Handlu Emisjami ETS w Radzie UE

Odrzucona niedawno przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) opinia dotycząca MSR (Mechanizm Rezerwy Stabilizacyjnej) jest obecnie przedmiotem dyskusji na forum Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI). W Parlamencie trwa właśnie trudna debata na temat kształtu Systemu Handlu Emisjami ETS, któej MSR jest istotnym komponentem. Równolegle trwają prace w Radzie - Prezydencja łotewska zaprezentuje dziś projekt tekstu, który będzie punktem wyjścia do dyskusji na temat reformy ETS pomiędzy państwami członkowskimi UE.

Sankcje dyplomatyczne przeciwko Rosji

16 lutego wchodzą w życie kolejne unijne sankcje dyplomatyczne przeciwko Rosji. Do czarnej listy będzie dopisanych 19 osób oraz 9 firm i organizacji. Sankcje dyplomatyczne obejmą zakaz wjazdu na terytorium Unii Europejskiej oraz blokadę aktywów finansowych. Restrykcje zostaną wdrożone mimo uzgodnionego w Mińsku zawieszenia broni. Tak zdecydowali unijni przywódcy na czwartkowym szczycie.

Nieformalne spotkanie ministrów obrony narodowej, 18.02

W środę w Brukseli łotewski minister obrony narodowej Raimondes Vejonis będzie przewodniczył nieformalnemu spotkaniu ministrów odpowiedzialnych za sektor obronny wszystkich państw członkowskich UE.