Głosowanie ws. ustanowienia Europejskiego Funduszu Walutowego

W środę 20 lutego Komisja Budżetowa (BUDG), w której zasiada Poseł Janusz Lewandowski jako członek-zastępca i Komisja Gospodarcza i Monetarna (ECON) głosowały wspólnie nad sprawozdaniem w sprawie ustanowienia Europejskiego Funduszu Walutowego (EFW).

EFW ma na celu zapewnienie przejściowej pomocy finansowej potrzebującym państwom członkowskim na podstawie szczegółowych warunków uzgodnionych w ramach programów dostosowawczych. Przyjęte sprawozdanie wzywa do włączenia istniejącego międzyrządowego mechanizmu stabilności do ram prawnych UE w celu zwiększenia jego legitymacji demokratycznej.

Głosowanie plenarne odbędzie się podczas pierwszej sesji marcowej.

Zapowiedzi tygodnia

Więcej funduszy na kulturę, edukację i mobilność w UE

W środę, podczas posiedzenia Komisji Kultury i Edukacji (CULT) odbędzie się głosowanie nad przyjęciem nowego programu Kreatywna Europa na lata 2021-2027 z proponowanym podwojonym budżetem wysokości 2 806 mld euro. Celem programu jest wzmocnienie unijnego sektora kultury i sektora kreatywnego poprzez wsparcie w ramach trzech podprogramów: Media, Kultura oraz części międzysektorowej, która będzie finansować MŚP i inne organizacje z pogranicza mediów i kultury. Za sprawozdanie z ramienia Grupy EPL odpowiedzialny jest poseł Bogusław Sonik. Tego samego dnia posłowie przyjmą program Erasmus+ na lata 2021-27. Jest to program, który cieszy się ogromną popularnością wśród Europejczyków. W 2017 r. skorzystało z niego 800 tys. osób. Europosłowi w swoim sprawozdaniu podkreślaj ą, że nowa edycja programu powinna być bardziej otwarta i dostępna, a także zwrócają uwagę na problem uznawania punktów ECTS między placówkami edukacyjnymi w UE. Zgodnie z apelem Parlamentu, budżet programu na lata 2021-27 został podwojony i będzie wynosić 41 miliardów euro.

Środa, 20 lutego, godz. 9:00-10:00, sala ASP 1G3

Z Parlamentami narodowymi o wyzwaniach podatkowych

Obecnie jednym z głównych priorytetów Unii Europejskiej jest walka z przestępstwami finansowymi i podatkowymi oraz praniem brudnych pieniędzy. Będzie to także jeden ważniejszych tematów wspólnego posiedzenia Komisji ECON i TAX3 w ramach tegorocznego Europejskiego Tygodnia Parlamentarnego, który zgromadzi europarlamentarzystów i posłów do parlamentów narodowych podczas wspólnych obrad. Prof. Dariusz Rosati, jako koordynujący działania Grupy EPL w Komisji TAX3 i sprawozdawca Parlamentu Europejskiego w sprawie długoterminowego rozwiązania dotyczącego opodatkowania cyfrowych gigantów, przedstawi działania Parlamentu Europejskiego na rzecz walki z unikaniem i uchylaniem się od płacenia podatków oraz praniem brudnych pieniędzy.

Poniedziałek, 18 lutego, godz. 17:15-18:10, sala PHS 3C050

Konferencja na temat miejskiego rynku nieruchomości

We wtorek, z inicjatywy Jana Olbrychta, przewodniczącego Integrupy URBAN, odbędzie się konferencja poświęcona zależności pomiędzy kwestią przystępnego cenowo mieszkalnictwa, a rynkiem prywatnym nieruchomości. Uczestnicy konferencji będą rozmawiali o potrzebie zmierzenia się z narastającym kryzysem mieszkaniowym, związanym z wysokimi cenami, ryzyku wykluczenia społecznego coraz większej liczbie mieszkańców europejskich miast. W ramach debaty politycy, praktycy oraz pracownicy akademiccy zastanowią się jak można zwiększyć ofertę mieszkań przystępnych cenowo, która ma towarzyszyć zintegrowanemu i zrównoważonemu rozwojowi miast. Będą również dyskutowali nad problemem mieszkalnictwa ze szczególnym uwzględnieniem roli pośredników w wynajmie i handlu nieruchomościami. Wydarzenie będzie także okazją do wymiany najlepszych praktyk i przyjrzenia się niektórym dostępnym narzędziom i rozwiązaniom, które przyczynią się do ochrony praw do mieszkania. Wydarzenie organizowane jest przez Intergrupę URBAN we współpracy z międzynarodowym stowarzyszeniem właścicieli nieruchomości miejskich

Wtorek, 19 lutego, godz. 15:00 – 16:30, sala JAN 6Q1

Nowe zasady udostępniania danych sektora publicznego

We wtorek, podczas posiedzenia Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) odbędzie się głosowanie dotyczące porozumienia Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji w sprawie zmienionej dyrektywy, która ułatwi udostępnianie i ponowne wykorzystywanie danych sektora publicznego. Michał Boni jest sprawozdawcą z ramienia Grupy EPL i brał aktywny udział w negocjacjach. Zapewnienie szerokiego i swobodnego dostępu do wartościowych, wysokiej jakości danych dotyczących usług finansowanych ze środków publicznych ma kluczowe znaczenie dla przyspieszenia europejskich innowacji w wysoce konkurencyjnych dziedzinach, takich jak sztuczna inteligencja, które wymagają dostępu do ogromnej ilości rzetelnych danych. Nowa dyrektywa w sprawie otwartych danych i informacji sektora publicznego, jest w pełni zgodna z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO). Aktualizuje ona ramy, w których określa się warunki udostępniania danych sektora publicznego. Państwa członkowskie będą musiały wdrożyć wynegocjowane zapisy w ciągu dwóch lat, po czym wejdą one w życie. Całkowita bezpośrednia wartość ekonomiczna informacji i danych sektora publicznego pochodzących od przedsiębiorstw publicznych wzrośnie z 52 mld euro w 2018 r. do 194 mld euro do 2030 r. Jednak nie chodzi tylko o gospodarkę – otwarte dane z sektora publicznego są ważne również dla naszej demokracji i społeczeństwa, ponieważ zwiększają przejrzystość i wspierają debatę publiczną opartą na faktach.

Wtorek, 19 lutego, godz. 10:00, sala JAN 2Q2

Nowe przepisy zmniejszą liczbę ofiar wypadków drogowych

W czwartek, europosłowie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) zagłosują nad rozporządzeniem, w sprawie bezpieczeństwa pojazdów i ochrony uczestników ruchu drogowego, autorstwa Róży Thun. Propozycje europosłanki zakładają rozszerzenie katalogu obowiązkowych urządzeń w nowych samochodach. Innowacyjne rozwiązania technologiczne, takie jak inteligentne dostosowanie prędkości, automatyczne hamowanie awaryjne czy automatyczne wykrywanie pieszych i rowerzystów na drodze sprawią, że bezpieczeństwo na naszych drogach ulegnie zdecydowanej poprawie.

Głosowanie – czwartek, 21 lutego, godz. 10:00 – 10:30, sala JAN 6Q2

Konferencja prasowa – czwartek, 21 lutego, godz. 10:45, przed salą JAN 6Q2