Unia Energetyczna – prezentacja projektu

W środę w czasie mini-sesji PE w Brukseli Komisja Europejska zaprezentuje ramy prawne dla Unii Energetycznej. Jest to pomysł zgłoszony przez Polskę w zeszłym roku, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Główne elementy projektu to: wspólne negocjacje gazowe całej UE, inwestycje w infrastrukturę energetyczną, lepsze wykorzystywanie własnych, europejskich źródeł energii (takich jak węgiel czy gaz łupkowy), wyraźne wzmocnienie mechanizmu solidarności na wypadek embarga na dostawy energii oraz „intensywne otwarcie na innych dostawców energii” niż Rosja i Gazprom.

Wpływ TTIP na przemysł i energetykę UE

Czy Umowa o Transatlantyckim Handlu i Inwestycjach (TTIP) zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Europy? Czy zagrozi europejskiemu przemysłowi? Na uregulowanie których kwestii najbardziej liczą nasze MŚP? Czy TTIP jest szansą dla europejskiej innowacyjności? Między innymi tym pytaniom poświęcone będzie wtorkowe wysłuchanie Komisji Przemysłu, Badań i Energii (ITRE) oraz Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA).

Reforma Systemu Handlu Emisjami ETS

We wtorek w komisji środowiska odbędzie się głosowanie w sprawie utworzenia Rezerwy Stabilizacyjnej Rynku (MSR) dla Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS). Poprzez utworzenie rezerwy, do której przenoszona corocznie ma być część pozostających na rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla, ceny tych uprawnień mają wzrosnąć i ustabilizować się na poziomie stymulującym inwestycje w odnawialne źródła energii oraz wspomagającym osiągnięcie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku. Komisja Europejska wnioskowała o uruchomienie rezerwy w 2021 roku. Ostatnie przedstawione propozycje kompromisowe mówią o utworzeniu rezerwy już w 2018 roku i przeniesieniu do niej uprawnień czasowo zdjętych z rynku w tzw. procesie backloadingu. Delegacja PO-PSL w Grupie EPL sprzeciwia się tym rozwiązaniom.

Europejska Inicjatywa Obywatelska

Podczas posiedzenie komisji ds. konstytucjonalnych odbędzie się wysłuchanie publiczne na temat Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej. W debacie głos zabiorą zaproszeni specjaliści,w tym m. in. pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, Pablo Sanchez Centellas reprezentujący Europejską Federację Związków Zawodowych Służb Publicznych, prof. Jean-Luc Sauron – profesor prawa międzynarodowego na Paryskim Uniwersytecie Dauphine oraz Susana del Rio – autorka i dyrektor projektu „Aktualizacja Europy”. Zapraszamy do śledzenia spotkania przez Internet, dostęp przez stronę główną PE .