Zapowiedzi tygodnia

Plakat1

„Bursztyn bałtycki. Tradycja i innowacja 2.0”

We wtorek, poseł Janusz Lewandowski, przewodniczący delegacji PO-PSL w Grupie EPL wraz z prezydentem Gdańska – Pawłem Adamowiczem otworzą w Parlamencie Europejskim w Brukseli wystawę „Bursztyn bałtycki. Tradycja i innowacja 2.0”. Gdańsk będący światową stolicą bursztynu, zaprezentuje blisko 200 eksponatów ukazujących bogactwo bursztynowych form oraz mistrzostwo polskiego rzemiosła. Uczestnicy wystawy obejrzą m.in. repliki bransolet podarowanych Michelle Obamie czy Rodowi Stewartowi oraz dzieła nawiązujące do tradycji rzemieślniczej sięgającej XVI wieku.

Otwarcie wystawy – wtorek, 4 grudnia, godz. 18:00 – 19:00, area JAN3Q, Parlament Europejski, Bruksela

Sprawiedliwe opodatkowanie firm cyfrowych na unijnym wspólnym rynku

Jednym z priorytetów Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego jest dążenie do sprawiedliwej i równej konkurencji firm na wspólnym rynku. Na tym skupia się również nowa inicjatywa Komisji Europejskiej, która zakłada by przedsiębiorstwa cyfrowe na unijnym rynku – tak jak firmy tradycyjne – płaciły podatki tam, gdzie uzyskiwany jest ich dochód. W poniedziałek, podczas posiedzenia Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych odbędzie się głosowanie nad raportem autorstwa prof. Rosatiego w sprawie przepisów dotyczących opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca. Popierając Komisję Europejską w jej obserwacjach, prof. Rosati, po konsultacjach z wieloma firmami, zaproponował wprowadzenie m.in. zapisów ułatwiających przedsiębiorstwom i państwom członkowskim prawidłowe egzekwowanie tego prawa. Oprócz bycia autorem dokumentu, prof. Dariusz Rosati jest także koordynatorem i rzecznikiem Grupy EPL w komisji TAX3, zajmującej się również m.in. nadużyciami podatkowymi firm cyfrowych.

Poniedziałek, 3 grudnia, godz. 18:00, sala JAN 4Q2, Parlament Europejski, Bruksela

Raport w sprawie podwójnej jakości produktów

W czasie obrad Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) przedstawione zostanie sprawozdanie Komisji Europejskiej z tegorocznego Forum ds. Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Żywnościowego, gdzie głos zabierze europosłanka Róża Thun, śledząca ten temat w imieniu Grupy EPL. Jednym z tematów rozmowy będzie problem podwójnej jakości produktów, polegający na oferowaniu różnych jakościowo produktów w takim samym lub łudząco podobnym opakowaniu.

Posiedzenie Komisji IMCO – czwartek, 6 grudnia, godz. 09:00 – 11:45, sala JAN 4Q1, PE, Bruksela

Rada Zarządzająca Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji o zaangażowaniu w Bałkanach Zachodnich i Wschodniej Europie

Rada Zarządzająca Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji (EED): przedstawiciele 28 państw UE, Szwajcarii, Norwegii, instytucji europejskich oraz eksperci i NGOs, spotyka się w środę, by podjąć kierunkowe decyzje dotyczące działania Fundacji. Tematy posiedzenia Zarządu EED to m.in. zaangażowanie w Bałkanach Zachodnich i wschodnim sąsiedztwie UE, uzupełnienie władz statutowych, przyjęcie planu działań i budżetu na 2019r. Parlament Europejski w EED reprezentuje dziewięciu posłów, w tym z Polski dr Andrzej Grzyb (PSL), koordynator Grupy EPL ds. Praw Człowieka.

Europejska Fundacja na rzecz Demokracji (EED) to flagowa inicjatywa polskiej prezydencji z 2011r., wykorzystująca doświadczenia Europejskiej prodemokratycznej transformacji m.in. polskiej “Solidarności”. Reaguje szybciej i elastyczniej od klasycznych instrumentów UE, wspierając pokojowe ruchy prodemokratyczne poza UE, w tym także podmioty, które ze względów formalnych nie mogą się ubiegać o inną pomoc. W tym roku EED celebruje 5. rocznicę swojej działalności, w czasie której wsparła 690 projektów na kwotę ponad 42 mln euro.

Środa, 5 grudnia, godz. 14:00 – 17:00, rue de la Loi 34, Bruksela