Seminarium budżetowe

We wtorek od godziny 9:00 do 18:30 członkowie Komisji Budżetowej wezmą udział w tzw. seminarium budżetowym. Jest to nadzwyczajne posiedzenie Komisji, którego celem jest dyskusja nad bieżącymi kwestiami budżetowo-finansowymi Unii Europejskiej. Spotkanie będzie miało charakter zamknięty.

Koniec negocjacji z Iranem w sprawie programu atomowego

We wtorek okaże się, czy negocjacje sześciu światowych mocarstw (tzw. Grupa 5+1, czyli Chiny, Francja, Niemcy, Rosja, USA i Wielka Brytania) z Iranem przyniosą spodziewane efekty. Negocjowane w Lozannie porozumienie ma na celu zawieszenie na co najmniej 10 lat irańskiego programu atomowego. Teheran w zamian liczy na jak najszybsze zniesienie nałożonych na niego międzynarodowych sankcji, m.in. na sektor naftowy oraz finansowy.
Negocjowane porozumienie z Iranem ma zastąpić tymczasową umowę zawartą 24 listopada 2013, która przewidywała zamrożenie niektórych części irańskiego programu nuklearnego w zamian za częściowe zniesienie zagranicznych sankcji.

Rozwój Programu 'Galilieo'

Dwie kolejne europejskie satelity umieszczono w ten weekend na orbicie okołoziemskiej w ramach Programu „Galileo”.
Jest to program Unii Europejskiej, którego celem jest rozwinięcie cywilnego systemu globalnej nawigacji satelitarnej. System ten będzie kompatybilny z innymi systemami tego typu, ale zachowa autonomię w wysyłaniu i pobieraniu danych. Program zakłada umieszczenie 30 satelit do 2020 roku.