Zapowiedzi tygodnia

Ciąg dalszy wysłuchań kandydatów na komisarzy UE

W nadchodzących tygodniu, w ramach wypełniania mandatu demokratycznej kontroli, europosłowie będą kontynuować wysłuchania kandydatów na komisarzy UE. Celem Grupy EPL jest poprowadzenie wysłuchań w sposób odpowiedzialny i poważny, bez przesądzania o wyniku. Każdy kandydat będzie miał takie same szanse, ale każdy z nich będzie musiał przekonać europosłów do tego, że ma odpowiednie kompetencje do wypełniania swojego mandatu a jego postawa jest nienaganna.

Więcej informacji: https://www.europarl.europa.eu/news/pl/hearings2019/wysluchania-komisarzy-2019/20190912STO60948

Budżet UE na lata 2021-2027

W czwartek odbędzie się debata Parlamentu Europejskiego na temat wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027 i zasobów własnych. W tym samym dniu Parlament przyjmie rezolucję, która wzywa kraje członkowskie do jak najszybszego przystąpienia do negocjacji wieloletniego budżetu Unii z Parlamentem. Projekt tej rezolucji potwierdza mandat negocjacyjny, który Parlament przyjął już w listopadzie zeszłego roku. Ponadto w rezolucji posłowie ostrzegają, że niekorzystne ustalenia krajów członkowskich w sprawie przyszłego budżetu Unii mogą być odrzucone przez Parlament. Wzywają więc Komisję Europejską do rozpoczęcia najpóźniej na początku przyszłego roku przygotowań w sytuacji koniecznego przedłużenia obecnej perspektywy finansowej, w celu zapewnienia kontynuacji polityk europejskich. Rozporządzenie o Wieloletnich Ramach Finansowych (WFR) uchwalane jest przez państwa członkowskie jednomyślnie, po uzyskaniu zgody Parlamentu. Stałym współsprawozdawcą Parlamentu Europejskiego ds. WRF oraz współautorem rezolucji, która zostanie przyjęta w czwartek jest Jan Olbrycht.

Debata plenarna, czwartek 10 października, godz. 9:00, Parlament Europejski, Bruksela

Głosowanie plenarne, 10 października, godz. 11:30, Parlament Europejski, Bruksela

Regiony górnicze w wieloletnim budżecie UE

Konsekwencje ambitnych celów klimatycznych dla 41 regionów górniczych w Europie będą tematem konferencji wysokiego szczebla w Komitecie Regionów. Ministrowie z krajów członkowskich, posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Komisji Europejskiej – w tym jej wiceprzewodniczący ds. Unii Energetycznej, Maros Sefcovic – oraz członkowie Komitetu Regionów omówią między innymipotrzeby strukturalnego wsparcia regionów zależnych od węgla w ramach nowego wieloletniego budżetu UE (2021-2027). Głos w dyskusji zabierze też Jerzy Buzek – inicjator Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej oraz Jan Olbrycht – główny negocjator przyszłego wieloletniego budżetu UE z ramienia Parlamentu Europejskiego.

Środa 9 października, godz. 14:40 – 17:00, sala JDE 62, Komitet Regionów, Bruksela

Wybór prezydium delegacji ds. stosunków z USA

W środę odbędzie się pierwsze w tej kadencji posiedzenie Delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Podczas spotkania zostanie wybrane prezydium Delegacji, do którego Grupa EPL zarekomenduje Radosława Sikorskiego na stanowisko przewodniczącego. Radosław Sikorski ma szerokie doświadczenie w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, zdobyte m.in. pełniąc funkcję zarówno ministra obrony narodowej RP (2005–2007) jaki i ministra spraw zagranicznych RP (2007 -2014). Od 2015 roku Radosław Sikorski jest też wykładowcą (senior fellow) na Uniwersytecie Harvarda.

Środa 9 października, godz. 19.00, sala JAN4Q1, Parlament Europejski, Bruksela

Europejski Tydzień Regionów i Miast

Od 7 do 10 października odbędzie się w Brukseli 17. edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (ETRM). To wydarzenie jest coroczną inicjatywą Europejskiego Komitetu Regionów i Komisji Europejskiej. W ciągu czterech dni politycy europejskiego, krajowego, regionalnego oraz lokalnego szczebla, przy współudziale ekspertów, lokalnych działaczy oraz przedstawicieli środowiska akademickiego, wezmą udział w szeregu panelów, seminariów, konferencji i wydarzeń towarzyszących, których tematyka poświęcona jest szeroko pojętej polityce regionalnej oraz miejskiej. Jan Olbrycht, przewodniczący Intergrupy URBAN (2009 – 2019) oraz członek Komisji ds. rozwoju regionalnego weźmie udział w konferencji pt. ‘Greener Cities, Greener Europe’, podczas której wygłosi przemówienie poświęcone agendzie miejskiej UE. Ponadto jako współsprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. wieloletnich ram finansowych na lata 2021 – 2027, Jan Olbrycht będzie prelegentem w dyskusji poświęconej polityce miejskiej i regionalnej w przyszłym budżecie UE.

Konferencja: ‘Greener Cities, Greener Europe’, poniedziałek 7 października, godz. 14:00-16:00, Stałe Przedstawicielstwo Holandii w Brukseli

Konferencja: ‘Urban policy & locally-led strategies in a new financial perspective’, wtorek 8 października, godz. 9:15-12:00, Biuro Północnej Irlandii w Brukseli