14 marca 2016 r. poseł Janusz Lewandowski spotkał się ze studentami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.Tematem spotkania był „Budżet Unii Europejskiej – szanse dla studentów”, główne omawiane zagadnienia to:programy wspierające studentów i absolwentów, sposoby dotowania działalności gospodarczej oraz pozyskiwanie grantów dla organizacji studenckich.
Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.