Dzisiaj 30.09.2015 roku w Sopocie rozpoczyna się V edycja Europejskiego Forum Nowych Idei i potrwa do piątku 2.10.2015 roku. Tematem przewodnim EFNI jest: „Europa wobec rosnących nierówności społecznych, radykalizmów i zagrożeń geopolitycznych”. Forum gości w tym roku 1300 gości z 37 krajów. Wybitnych naukowców, polityków i ludzi biznesu, wyznaczających nowe kierunki dla rozwoju światowej gospodarki.